Kindcentrum Cascade

Delflandlaan 6 2273 CS Voorburg

Schoolfoto van Kindcentrum Cascade

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen veel kunnen en mogen leren en dat zij elke dag met plezier naar school gaan. De leerkrachten streven ernaar dat kinderen met plezier werken aan een goede basis voor hun toekomst. Naast de taak goed onderwijs te geven, hebben wij ook een opvoedende taak. Bij dit alles spelen de ouders een belangrijke en stimulerende rol. Met kinderen, ouders en team willen wij een gemeenschap vormen waarin het ontmoeten centraal staat; wij spreken met elkaar, luisteren naar elkaar en hebben het nodige voor elkaar over. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken, is van harte welkom op onze school.Namens het team van De Dijsselbloem.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilgheid
 • Zorg voor elkaar
 • Vertrouwen
 • Samen
 • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool KC Cascade deelt het zelfde BRIN nummer (schoolcode)als Basisschool De Driemaster. De Cascade werkt verder volledig autonoom.

Dit schooljaar is ons leerlingenaantal gestegen van 314 leerlingen. In de loop van het schooljaar stromen de 4-jarigen weer in en zullen de kleutergroepen volstromen tot ongeveer 28 leerlingen. Ons streven is om in elke groep (3 t/m 8) 28 leerlingen te hebben.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Leerlingen doen op school niet alleen vakkennis en -vaardigheden op, het is ook de plek waar zij leeftijdsgenoten ontmoeten, kennis maken met de samenleving, met normen, waarden en omgangsvormen. In een veilig schoolklimaat stellen wij grenzen en regels, treden wij op  tegen grensoverschrijdend gedrag en worden onze leerlingen aangemoedigd om positief gedrag te laten zien. Om een sociaalveilig schoolklimaat gestalte te geven kiezen wij voor een schoolbrede aanpak die bestaat uit: ·        

 • Een pestprotocol·        
 • Antipestprogramma PRIMA·        
 • Catechesemethode Trefwoord (aanbieden en bespreken van normen en waarden)·        
 • Methode Leefstijl (sociaal emotionele vorming)·        
 • Kwaliteitskaarten voor de pedagogische en didactische begeleiding van kinderen.·        
 • Samenwerking met het CJG / Jeugdteam.       
 • Een directe samenwerking en intensieve samenwerking met Jeugdformaat.·        
 • Veiligheidsplan.·       
 • Enquêtes onder de ouders, kinderen en leerkrachten.       
 • Een vertrouwenspersoon in de school.

Terug naar boven