Kindcentrum Cascade

Delflandlaan 6 2273 CS Voorburg

Schoolfoto van Kindcentrum Cascade

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Dijsselbloem haalt het beste uit elke leerling naar boven. We werken gericht aan leerlingopbrengsten. Dit onderdeel beoordeelt de inspectie positief, onze score is boven de landelijke norm. Elk kind laten groeien naar eigen vermogen vinden wij erg belangrijk. Dit vraagt goed georganiseerd onderwijs met een grote zorgbreedte. Maatwerk dus! Op dit punt laten scholen zich moeilijk vergelijken. Dat wat in een kind zit, halen wij er uit!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Een deel van deze toetsen is gebonden aan de methode die scholen gebruiken. Maar er zijn ook toetsen die onafhankelijk van de methode de kennis en vaardigheid in het betreffende vak in kaart brengen. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden vaak twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar.

De Onderwijsinspectie gebruikt deze toetsen om de tussenresultaten van scholen te beoordelen als één van de onderdelen van haar toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Voor de beoordeling van de tussenresultaten, kijkt de Inspectie naar de resultaten op de volgende toetsen:

  • Technisch lezen groep 3
  • Technisch lezen groep 4
  • Rekenen en wiskunde groep 4
  • Rekenen en wiskunde groep 6
  • Begrijpend lezen groep 6

In deze indicator ziet u de gemiddelde (vaardigheids)score op deze toetsen. Om de betekenis van deze scores te duiden, wordt waar mogelijk ook de ondergrens van de inspectie weergegeven. Daarnaast geeft de school een toelichting op de plaats die de tussenresultaten innemen in het onderwijsproces en op de manier waarop de tussenresultaten worden gerealiseerd.

Onze school evalueert de opbrengsten systematisch en past periodiek het onderwijsprogramma aan: op groepsniveau, maar ook op schoolniveau.

Doelen van onze opbrengsten evalueren:

1.    vorderingen meten, maar zeker ook vantevoren voorspellen

2.    waar nodig aanpassingen van het lesprogramma aan de groep / school en aan individuele leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Iedereen heeft in aanleg al kwaliteiten en capaciteiten. De omgeving (thuis, de buurt, kinderopvang, vriendjes en vriendinnetjes etc.) beïnvloedt deze capaciteiten. Vanaf 4 jaar sluit De Dijsselbloem aan bij deze ontwikkelingen en bouwt deze verder uit. Als de leerlingen in groep 8 zitten, volgt de keuze voor het Voortgezet Onderwijs. Samen met ouders, het kind en de leerkracht proberen wij die keuze zo goed mogelijk te maken met als hoofdvraag: ‘Wat is de school die het beste qua aanleg, prestaties en interesses bij de leerling past en waar hij zeker een goede kans van slagen heeft ?’ Daar waar interesses liggen, dát wil je graag verder ontplooien op weg naar een beroep of studie.  Aanleg, tempo, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgevingsinvloeden, lichamelijke gesteldheid en de schoolprestatie bepalen het eindadvies voor het Voortgezet Onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Dijsselbloem heeft een voldoende gekregen van de inspectie.

Terug naar boven