Kindcentrum Cascade

Delflandlaan 6 2273 CS Voorburg

Schoolfoto van Kindcentrum Cascade

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Dijsselbloem bestaat uit 22 mensen. Wij hebben hebben 4 meesters en 18 juffen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Een leerkracht met verlof wordt op onze school op de volgende wijze vervangen:

  • Een interne leerkracht vervangt de collega met verlof.
  • Een externe leerkracht (b.v. van een uitzendbureau) vervangt de collega met verlof.
  • Als bovenstaande stappen niet te realiseren zijn zal de interne begeleider of de directie de collega met verlof vervangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting PassendPrimair Onderwijs Haaglanden). Samen met alle basisscholen en scholen voorspeciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Den Haag, Rijswijk enLeidschendam-Voorburg zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. 

Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school.We denken daarbij vanuit de mogelijkheden van onze leerlingen en helpen hen zo goed mogelijk die mogelijkheden te benutten. Die hulp bij het leren noemen we ‘ondersteuning’. Soms signaleren de leerkracht of de ouders dat de ontwikkelingvan een kind niet helemaal naar verwachting verloopt. In zo’n situatie zullen wij met de ouders in overleg gaan. Samen gaan we dan de hulpvraag in kaart brengen en, eventueel met de hulp van externe deskundigen, hierop een plan van aanpak opstellen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven