Cortemich Brede School Voerendaal

Cortemich 2 6367 CG Voerendaal

 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
 • De indelingen van de groepen is als volgt.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Brede school Cortemich, Voerendaal!

Wij staan voor:

 • alles in één gebouw: school, kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, maatschappelijk werk, consultatiebureau
 • opvang voor uw kind mogelijk van 07.30 uur tot 18.30 uur, ook tijdens vakanties!
 • een veilige en centrale ligging met een landelijke omgeving in Zuid Limburg
 • goede onderwijsresultaten met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling

Kijk op onze website voor álle informatie, waaronder:

 • schoolgids
 • schoolkalender
 • praktische info zoals: schooltijden, oudervereniging en ouderbijdrage, overblijfmogelijkheden, etc.

www.cortemich.nl

In aanvulling op de schoolgids van onze school, treft u op de site van ons bestuur uitgebreide informatie aan over een aantal onderwerpen.

https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html

Met vriendelijke groet,

Roland van der Steen
Directeur

Marjo van Ool
Adjunct-directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • groeien
 • natuurlijk
 • samenwerken
 • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
475
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hoewel de wet voorschrijft dat er iemand als aanspreekpunt dient te fungeren bij pesten is nergens verplicht deze persoon "pestcoördinator" te noemen. Sterker nog, het hebben van een pestcoordinator is niet eens verplicht: https://www.schoolenveiligheid.nl/veelgestelde-vragen/is-anti-pestcoordinator-verplicht/

Ondanks dit vinden wij het erg belangrijk dat we een aanspreekpunt hebben en we goed omgaan met mogelijk pestgedrag op onze school. Daarom hebben wij alles wat we hieromtrent doen samengevat in ons document "omgaan met elkaar" Daarin zit ook het pestprotocol. Wij verwijzen u daarom naar dit document dat als bijlage is toegevoegd.

Wij vinden het te ver gaan om alle documenten zoals: veiligheidsplan, RIE etc.  te gaan uploaden. Iemand die deze documenten graag wilt inzien, kan contact opnemen met de directeur van school.

Wilt u meer weten over sociale veiligheid op school verwijzen wij u graag door naar de website van ons bestuur INNOVO middels onderstaande link
https://www.innovo.nl/sociale-veiligheid-op-school.html

Terug naar boven