Cortemich Brede School Voerendaal

Cortemich 2 6367 CG Voerendaal

  • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
  • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
  • Schoolfoto van Cortemich Brede School Voerendaal
  • De indelingen van de groepen is als volgt.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Sociale Veiligheid meting via PO Vensters
De wet Sociale Veiligheid verplicht de jaarlijkse monitoring van de sociale veiligheid onder leerlingen van groep 7 en 8. In schooljaar 2020-2021 hebben we dit onderdeel via de vragenlijst van Vensters in kaart gebracht.

In juni 2021 is de leerling tevredenheid voor het laatst gemeten, dit waren de resultaten:

Rapportcijfer gegeven door leerlingen: 8,2

Door het uitbreken van het coronavirus is er in 2020 geen leerling tevredenheid gemeten. Dit wordt in schooljaar 2020-2021 alsnog gedaan.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Algemeen

Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met andere woorden: welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht.

Opbouw vragenlijsten

De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens (aangegeven met twee min-tekens) naar eens (aangegeven met twee plus-tekens). Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4.     

De rapportage

In deze rapportage worden de volgende resultaten weergegeven: - de respons(percentages) van beide doelgroepen - de gemiddelde beoordelingen van beide doelgroepen per stelling.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven