P.C. Jenaplanschool Zonnewereld

Teunisbloemlaan 54 3452 CB Vleuten

 • School is het bruisende middelpunt.
 • Wij gaan voor gezonde tienuurtjes, lunchbakjes en traktaties.
 • Om een veilige school te zijn, hanteert Zonnewereld de regels van de Kanjertraining door de hele school. De regels gelden voor iedereen die
 • Wij gaan met de groepen 3 t/m 8 elk jaar van woe t/m vrij op kamp.
 • Ouders worden actief bij de ontwikkeling van hun kinderen betrokken. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

In het kort

Toelichting van de school

Promotiefilm Dit is Zonnewereld

Zonnewereld is een sterke, professionele leergemeenschap. Het is een jenaplanschool met op dit moment 17 tweejarige stamgroepen, waarin kinderen zitten die maximaal 3 jaar in leeftijd van elkaar verschillen. De verdeling is evenredig: 5 kleutergroepen (1/2), 6 middenbouwgroepen (3/4/5) en 6 bovenbouwgroepen (6/7/8). In ons onderwijsconcept wordt niet alleen samengewerkt met leeftijdsgenoten, maar ook met kinderen die jonger of ouder zijn. 
De vier basisprincipes van het jenaplan, gesprek – spel – werk – viering, komen elke dag ritmisch in ons onderwijs terug.

Als team hebben wij verbinding met de wereld, authentiek, verantwoordelijkheid en samenwerken gekozen als kernwaarden voor ons onderwijs. In verbinding met de wereld laten we zien dat we als school onderdeel van de wijk en de rest van de wereld om ons heen zijn. Authentiek zijn we onder andere omdat we bij kinderen en teamleden oog hebben voor talenten en die benutten. Op Zonnewereld dragen kinderen zelf verantwoordelijkheid voor hun ontwikkelingsgroei en heeft het team de verantwoordelijkheid hier de voorwaarden voor te scheppen. Samenwerken -bij gesprek, werk, spelen en vieren- is diep geworteld in onze dagelijkse praktijk.

Promotiefilm Dit is Zonnewereld

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Wereldorientatië
 • Authentiek
 • Samenwerken
 • Verantwoordelijkheid
 • Verbinding met de wereld

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben in schooljaar 2022-2023 een 1 oktobertelling van 399 kinderen. In de loop van het schooljaar komen daar altijd nog een aantal kinderen bij (kleuters die 4 zijn geworden).

Zonnewereld heeft de volgende opbouw van de school:

 • Vijf onderbouw groepen (1/2)
 • Zes middenbouw groepen (3/4/5)
 • Zes bovenbouw groepen (6/7/8)  

Binnen het team hebben we afgesproken dat de groepsgrootte gemiddeld 27 leerlingen per bouw bevat. Het aantal zij-instromers wordt per jaar besproken en beoordeeld op aantal kinderen in de bouw en op basis van onderwijsbehoeften in de stamgroepen. 

U bent van harte welkom om zich aan te melden voor een rondleiding, tel 030-6668579.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
399
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden:

Maandag t/m vrijdag 8.15 - 13.45 uur
Inlooptijd van 8.05-8.15 uur

Kinderen en ouders mogen om 8.05 uur naar binnen, zodat zij rond kunnen kijken en de kinderen rustig de overstap van thuis naar school kunnen maken. Zolang ouders in het lokaal zijn, zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen kind.  Wij willen precies om 8.15 uur met het onderwijs beginnen, verlaat u daarom de school vóór kwart over acht. 

In het gebouw waarin Zonnewereld is gehuisvest (Weide Wereld ) is ook buitenschoolse opvang geregeld. In de schoolgids vindt u de gegevens van de instanties die deze opvang in Vleuterweide verzorgen. U kunt ook kijken op: www.bredeschoolweidewereld.nl

Een aantal aanbieders voor buitenschoolse opvang bevindt zich in het gebouw Weide Wereld:      

BSO Gro-Up, Het Zandkasteel Teunisbloemlaan 44, Vleuten (030) 666 18 51

BSO Partou, De Kameleon Teunisbloemlaan 42, Vleuten (030) 662 00 11

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven