P.C. Jenaplanschool Zonnewereld

Teunisbloemlaan 54 3452 CB Vleuten

  • School is het bruisende middelpunt.
  • Wij gaan voor gezonde tienuurtjes, lunchbakjes en traktaties.
  • Om een veilige school te zijn, hanteert Zonnewereld de regels van de Kanjertraining door de hele school. De regels gelden voor iedereen die
  • Wij gaan met de groepen 3 t/m 8 elk jaar van woe t/m vrij op kamp.
  • Ouders worden actief bij de ontwikkeling van hun kinderen betrokken. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het jaarlijks onderzoek onder kinderen laat zien dat ze zich fijn en veilig voelen op Zonnewereld. Ook het afgelopen jaar weten ze dat weer te waarderen. Ze geven ons hiervoor een 8,0. Daar zijn we als pedagogische school extra blij mee!


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders gaven ons dit schooljaar een 8,1 als rapportcijfer. Hier zijn we als team heel blij mee. Wij bespreken de uitkomsten met de MR om zo met de ouders samen te werken aan de schoolontwikkeling van Zonnewereld.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven