Mariaschool

Brugstraat 2 5382 JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het percentage gezinnen dat deze enquête in zou moeten vullen voor de betrouwbaardheid is helaas niet gehaald. De enquête is ingevuld door 55% van de gezinnen. Helaas zitten wij vanwege Covid al meer dan een jaar in de situatie waar ouders geen toegang hebben tot de school en de contacten in principe online plaatsvinden. Als school gaan we n.a.v. de uitslag van deze enquête aan de slag met mogelijke verbeterpunten, ondanks dat het percentage niet is behaald.

Wij hebben in januari 2021 gemeten hoe tevreden ouders zijn met het thuisonderwijs dat wij bieden en waar ondersteuning nodig is. Deze enquête is door 80% van de ouders ingevuld. Ouders zijn zeer tevreden over het thuisonderwijs dat wij aanbieden. N.a.v. deze uitslag zijn individuele acties in overleg met ouders uitgezet. Op schoolniveau hebben ouders handreikingen ontvangen om hun kind aan het werk te houden en om ze te begeleiden.

Tevredenheid
7,7

Terug naar boven