Mariaschool

Brugstraat 2 5382 JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na controle blijkt dat 1 leerling volgens de rekenregel uitgesloten wordt van de resultaten van de eindtoets.

Dat betekent voor de school dat zij daarmee een gemiddelde score behaalt van 204,5 en een voldoende scoort. Dit kan helaas niet meer worden aangepast aan de reeds gepubliceerde gegevens, vandaar dat we genoodzaakt zijn om dit in de toelichting aan te geven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen 2x per jaar toetsen af n.a.v. het Cito leerlingvolgsysteem. De middentoetsen beginnen in de tweede of derde week van januari. Na de afname evalueert de leerkracht de resultaten en bepaalt n.a.v. deze resultaten de instructiebehoeften van alle leerlingen. Naast het eindresultaat van de toetsen kijken we vooral naar de vaardigheidsgroei. Dit geeft aan hoe het kind ten opzichte van zichzelf is gegroeid. Wij willen competitie t.a.v. de toetsen voorkomen en juist met een kind in gesprek gaan over de persoonlijke groei en resultaten. "Waar ben je trots op, waar wil je aan gaan werken en wat is nodig?" Dit wordt weergegeven in een persoonlijk portfolio van de leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is schooljaar 2019-2020 op bezoek geweest i.v.m. een landelijk onderzoek. Het ging daarbij niet om een beoordeling, maar om de uitleg over de nieuwe aanpak van de inspectie m.b.t. de resultaten. Daarbij speelt de eindtoets geen cruciale rol meer, maar wordt er gekeken naar de resultaten over 3 jaar, gekoppeld aan de referentieniveaus. De school behaalt voldoende resultaten volgens het nieuwe resultatenmodel.

Via deze link komt u op de inspectiepagina met uitvoerige uitleg over de nieuwe aanpak.

Terug naar boven