Mariaschool

Brugstraat 2 5382 JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)

  • Schoolfoto van Mariaschool
  • Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Venster van De Mariaschool. U vindt hier allerlei gegevens over onze school. Wilt u meer specifiek weten hoe het onderwijs op onze school vormgegeven wordt? Kijk dan op onze website bsmaria-vinkel.nl of maak een afspraak om onze school te bekijken. 

U bent van harte welkom. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Vertrouwd
  • Eigentijds
  • Ontwikkelingsgericht
  • Samenwerkend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
134
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een lunch- en traktatieprotocol

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Bovenstaande richt zich op het beleven en ervaren van veiligheid door alle leerlingen en teamleden.

Daarnaast schenken wij ook veel aandacht aan het veilig bewegen. Dit doen wij d.m.v. het bewegingsonderwijs en verkeersonderwijs. Wij zijn een BVL school, wat betekent dat wij het verkeersveiligheidslabel hebben. De school werkt intensief samen met VVN en verantwoord jaarlijks haar activiteiten die ervoor zorgen dat de kinderen leren zich veilig in het verkeer te gedragen. 

Wij hebben een verkeersouder die voor zorgt de verkeersbrigadiers. Ouders en leerlingen krijgen jaarlijks een training zodat ze weten hoe ze als verkeersbrigadiers zorgen voor een veilige oversteek. 

Tot slot organiseren we elk jaar een verkeersweek waarin we een rijk aanbod hebben voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.

Terug naar boven