Mariaschool

Brugstraat 2 5382 JD Vinkel (Gem. 's-Hertogenbosch)

 • Schoolfoto van Mariaschool
 • Schoolfoto van Mariaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Protocol bij vervanging

Filios Scholengroep is aangesloten bij een regionale vervangingspool, CPV Ingenium. In principe moeten de vervangingen van daaruit goed worden georganiseerd. Vanwege een tekort aan leerkrachten kan het echter voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Binnen Filios Scholengroep is er in samenspraak met de directeuren een protocol opgesteld, waarin opgenomen staat wat te doen als er geen vervanging gevonden kan worden bij kortdurend (ziekte)verlof. Uitgangspunt is dat gekwalificeerd personeel ingezet wordt om het dagelijkse lesprogramma met de leerlingen te doorlopen. Indien er op een bepaald moment toch geen invallers voorhanden zijn voor het invullen van kortdurend (ziekte)verlof, dan kunnen onderstaande stappen genomen worden:

 • Duo-collega wordt benaderd. 
 • Overige parttimers worden gevraagd. 
 • Inzetten van onderwijs-/klassenassistenten onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Inzetten van ambulante leerkrachten (m.u.v. IB-er).
 • Inzetten van (LIO-) stagiaires onder supervisie van een leerkracht of directeur.
 • Opdelen van de groep, maximaal 1 dag.
 • Laatste noodgreep: kinderen kunnen niet naar school komen.

Uiterlijk de dag voorafgaand worden ouders voor 18.00 uur hiervan via SchouderCom op de hoogte gebracht. Bij bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Mocht er een aansluitende dag wederom geen vervanging zijn, dan wordt bekeken of een andere groep thuis gehouden kan worden. Wanneer ouders niet voor opvang kunnen zorgen, is de school verplicht opvang te bieden. Tegen betaling van het uurtarief van de plaatselijke kinderopvang (BSO) kunnen ouders gebruik maken van de opvang op school.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Afhankelijk van het aantal leerlingen worden de groepen samengesteld. Dat betekent dat wij werken met enkelvoudige groepen en combinatiegroepen en dat de samenstelling elk jaar kan wisselen. Voor het vak begrijpend lezen werken we groepsoverstijgend vanaf groep 5. Indien het voor een leerling beter is om aan te sluiten bij het niveau van een andere groep, dan kijken we hoe we dat kunnen organiseren, rekening houdend met het welbevinden van de leerling en de mogelijkheden binnen de organisatie.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor een van de vakgebieden meer of minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: Wat heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren!

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen van groep 1-2 een sportshirt en - broekje en geen gymschoenen. Blote voeten zijn beter voor de ontwikkeling van de voet. Indien uw kind wratten heeft of een andere aandoening waardoor schoenen belangrijk zijn, dan draagt het kind turnschoenen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen. Indien de groep voor een van de vakgebieden meer of minder onderwijstijd nodig heeft, dan passen we bovenstaande uren aan. Uitgangspunt blijft altijd: Wat heeft deze groep nodig en hoe kunnen we dat creëren!

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs dragen de leerlingen van groep 3-8 een sportshirt en - broekje. De kinderen van groep 3 dragen geen sportschoenen. Blote voeten zijn beter voor de ontwikkeling van de voet. Indien uw kind wratten heeft of een andere aandoening waardoor schoenen belangrijk zijn, dan draagt het kind turnschoenen. De leerlingen van de groepen 4-8 dragen wel sportschoenen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij bieden in principe onderwijs aan alle kinderen uit Vinkel. We zien dat ongeveer 5% van de leerlingen kampt met taal-ontwikkelingsproblematiek. In samenwerking met Kentalis proberen wij voor deze kinderen het beste onderwijs aan te bieden. Wij kunnen altijd gebruik maken van de kennis vanuit dit expertisecentrum. Daarnaast zullen we ons verder blijven ontwikkelen in de vaardigheden die kinderen nodig hebben in deze wereld, zoals ICT kennis en vaardigheden, samenwerkingsvormen en eigenaarschap. Daarvoor hebben we opgeleide mensen in huis of kopen dit in waar verdieping nodig is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven