Basisschool Lambertus

Servatiusstraat 4 5512 AJ Vessem

  • Een modern gebouw in een landelijke omgeving
  • Speel, leer, leef
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
  • Schoolfoto van Basisschool Lambertus

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In maart 2022 is op Basisschool Lambertus een tevredenheidspeiling gehouden onder personeel, ouders en leerlingen van groep 6 t/m 8. Stichting Veldvest houdt deze eenmaal in de twee jaar. De uitkomst van de peiling is, samen met andere actuele gegevens die Basisschool Lambertus verzameld heeft, aanleiding om te bepalen welke verbeter- en/of veranderpunten aangepakt worden in de komende periode. Deze worden vertaald in de onderwijskundige planning. Wij hebben de uitslagen met het team besproken. In de MR-vergadering van juni 2022 hebben wij de uitslag van de peilingen uitgebreid aan de orde gesteld. Bijgaand treft u de belangrijkste bevindingen aan van de leerling tevredenheidspeiling.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In maart 2022 is op Basisschool Lambertus een tevredenheidspeiling gehouden onder personeel, ouders en leerlingen van groep 6 t/m 8. Stichting Veldvest houdt deze eenmaal in de twee jaar. De uitkomst van de peiling is, samen met andere actuele gegevens die Basisschool Lambertus verzameld heeft, aanleiding om te bepalen welke verbeter- en/of veranderpunten aangepakt worden in de komende periode. Deze worden vertaald in de onderwijskundige planning. Wij hebben de uitslagen met het team besproken. In de Schoolraadvergadering van juni 2022 hebben wij de uitslag van de peilingen uitgebreid aan de orde gesteld. Bijgaand treft u de belangrijkste bevindingen aan van de oudertevredenheidspeiling.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven