Basisschool Lambertus

Servatiusstraat 4 5512 AJ Vessem

 • Een modern gebouw in een landelijke omgeving
 • Speel, leer, leef
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus
 • Schoolfoto van Basisschool Lambertus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!
Op deze pagina vindt u informatie over Basisschool Lambertus in Vessem.

Basisschool Lambertus is een kleinschalige dorpsschool in Vessem. De centrale ligging nodigt uit om gebruik te maken van omringende faciliteiten als het bos, de dorpsmoestuin en het gemeenschapshuis. De verbondenheid met het dorp sluit aan bij ons uitgangspunt om bij te dragen aan actief burgerschap. Leerlingen leren op school én maken deel uit van de gemeenschap. Want de wereld is groter dan alleen het klaslokaal.
Typerend voor onze school is de warme en veilige sfeer. Leerlingen van groep 1 t/m groep 8 kennen elkaar, spelen samen en ontmoeten elkaar ook na schooltijd bij verenigingen in het dorp. Door het kleinschalige karakter kennen de leerkrachten alle kinderen en is er grote betrokkenheid van ouders.
Het schoolgebouw bestaat bijna 20 jaar, is modern en ruim opgezet met grote lokalen (met een vide) en brede gangen, waar ook gewerkt kan worden.
De kinderen zitten via het leerstofjaar-klassensysteem bij elkaar. Momenteel hebben we 6 groepen met in totaal 135 leerlingen.

Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkeling
 • Autonomie
 • Respect
 • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool Lambertus heeft in het schooljaar 2023-2024 135 leerlingen.
Voor een dorp met ongeveer 2200 inwoners is dit een normaal leerlingenaantal. De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen (groep 1/2, groep 2/3, groep 4/5, groep 5/6, groep 7 en groep 8).
In verband met de bouw van veel nieuwe huizen in de nabije toekomst, verwachten we enige groei in leerlingenaantal.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Veiligheidsplan van Veldvest bevat:

 • het anti-pest protocol
 • de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Terug naar boven