BS Natuurlijk!

Vossenerlaan 57 5924 AC Venlo

  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ik sluit niemand buiten
  • ik zorg voor mezelf & de ander
  • optimale ontwikkeling
  • ik mag er zijn
  • ik wil de ander begrijpen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
384
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Natuurlijk! hanteert 5 gelijke dagen, met continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen vanaf groep 1 t/m 8 van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 14.00u school hebben. Tussen de middag wordt in de klas gegeten en daarna buiten gespeeld. 

Voor Basisschool Extralent zijn afwijkende tijden;
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag hebben deze leerlingen school van 08.30 tot 14.15u. Op woensdag hebben deze leerlingen school van 08.30 tot 12.30u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisschool Natuurlijk! en Extralent hebben twee anti-pestcoördinatoren en twee interne contactpersonen;

Anti-pestcoördinatoren:
Heleen Derks
Anouk Janssen


Interne contactpersonen:
Nina Keulen
Hans Gooren

Terug naar boven