BS Natuurlijk!

Vossenerlaan 57 5924 AC Venlo

  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • divers en multicultureel
  • verschillen die verrijken
  • maatschappij in het klein
  • veel aandacht voor taal-lezen
  • MFC; mooie ontwikkelplek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Via scholenopdekaart.nl kunt u alle gegevens van onze school inzien. U leest daar in de grafiek 16 kinderen in groep 1 en 70 kinderen in groep 2.
In het aantal 70 worden alle kinderen die het tweede schooljaar op school zitten meegeteld. Dus ook de kinderen die voor de zomer een paar weken in de druppelgroep zaten en na de zomer starten in groep 1. 
Dit maakt dat het een vertekend beeld is. U kunt uitgaan van 86 kinderen in de groepen 1+2; gemiddeld 43 kinderen per jaargroep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
362
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Natuurlijk! hanteert 5 gelijke dagen, met continu-rooster. Dit betekent dat alle kinderen vanaf groep 1 t/m 8 van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 14.00u school hebben. Tussen de middag wordt in de klas gegeten en buiten gespeeld. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven