BS Natuurlijk!

Vossenerlaan 57 5924 AC Venlo

  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!
  • Schoolfoto van BS Natuurlijk!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Driejaarlijks wordt er een breed tevredenheidsonderzoek gehouden, hiervan zijn de bijlagen toegevoegd. Daarnaast nemen we jaarlijks de kijk-vragenlijst af bij leerlingen die ons beelden geeft over het sociaal-emotionele welbevinden en ontwikkeling.
Na de start van het nieuwe schooljaar zullen we een nieuwe leerling tevredenheidsonderzoek starten.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Driejaarlijks vindt er breed tevredenheidsonderzoek plaats. Daarnaast heeft onze MR de ouders bevraagd op tevredenheid m.b.t. thuiswerken en de corona-periode. De resultaten en daaruit volgende adviezen zijn intern gedeeld met ouders.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven