Nova Montessori

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Kinderen aan het werk met de roze toren. Er zijn diverse opdrachten mogelijk, ook in combinatie met andere materialen.
  • Taal beter begrijpen door het gebruik van symbolen!
  • Van groot naar klein, van hoog naar laag.
  • Aan de slag met dieren en hun afkomst. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, samenwerken, etc., kortom alles bij elkaar!
  • Schoolfoto van Nova Montessori

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Een tevredenheidsonderzoek help de school in haar ontwikkeling. Het levert namelijk een beeld op hoe de kinderen tegen bepaalde zaken aankijken. De ervaring leert dat sommige vraagstellingen kinderen in verwarring kunnen brengen, zodat uitslag afwijkt, van wat kinderen eigenlijk bedoelen. Door met kinderen de opbrengsten te bespreken komen dit soort zaken naar voren en kunnen we het in het juiste perspectief plaatsen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De tevredenheid van ouders wordt iedere 2 jaar gemeten. We vinden het belangrijk om ook op deze manier onze kwaliteit te monitoren. Doen we de goede dingen en doen we die ook goed! Ouders hebben daarin uiteraard een belangrijke stem. We zien ouders dan ook als partners, daar waar het gaat om de ontwikkeling van hun kind. Zij kennen hun kind namelijk het beste en samen kun je zorgen voor een zo optimaal mogelijk aanbod.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven