Nova Montessori

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Kinderen aan het werk met de roze toren. Er zijn diverse opdrachten mogelijk, ook in combinatie met andere materialen.
  • Taal beter begrijpen door het gebruik van symbolen!
  • Van groot naar klein, van hoog naar laag.
  • Aan de slag met dieren en hun afkomst. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, samenwerken, etc., kortom alles bij elkaar!
  • Schoolfoto van Nova Montessori

Het team

Toelichting van de school

Vanuit de NPO middelen maken we gebruik van vakdocenten, met als doel ons onderwijs zo een extra impuls te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken als school gebruik van een vervangerspool. Na een verlofaanvraag of ziekmelding wordt via de pool een vervanger gezocht.

Helaas komt het steeds vaker voor dat er een gebrek aan vervangers is. Gelukkig kunnen we dan af en toe gebruik maken van ouders die een bevoegdheid hebben en uit willen helpen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Momenteel is er binnen de formatie geen ruimte om een vakleerkracht te benoemen. Uiteraard zijn er wel specialisten binnen het team, waar zoveel als mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Denk daarbij aan een specialist bewegen, lezen, muziek, etc.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie de toelichting hierboven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd wordt zoveel als mogelijk afgestemd op de individuele behoefte van het kind. Dat betekent dus concreet dat niet alle kinderen evenveel tijd besteden aan de verschillende vakgebieden. Het basisaanbod is het uitgangspunt, van daaruit vindt de differentiatie plaats. Dat kan zijn in tijd, hoeveelheid stof of moeilijkheidsgraad. Daarom is het moeilijk om precies aan te geven hoeveel minuten er voor elk afzonderlijk vak staat.

Het kind staat centraal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school biedt onderwijs aan die kinderen, waarvan de school overtuigd is dat ze de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Daarnaast moet het passen binnen de groep en moet de leerkracht in de gelegenheid zijn om de zorg te kunnen bieden.

Al die aspecten samen maken het of de school dat kan bieden wat het kind nodig heeft.

De school geeft dan ook nadrukkelijk haar grenzen aan, daar waar de zorg van het kind, groep of leerkracht in het gedrang komt. In die gevallen wordt doorverwezen naar een andere school, regulier of speciaal (basis)onderwijs.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Nova Montessori heeft een eigen KDV groep voor 0-4 jarigen. Deze groep is in ontwikkeling en kan zorgen voor een doorgaande lijn voor kinderen van 0-13 jaar vanuit de Montessori visie

Terug naar boven