Nova Montessori

Molenstraat 21 5914 XS Venlo

  • Kinderen aan het werk met de roze toren. Er zijn diverse opdrachten mogelijk, ook in combinatie met andere materialen.
  • Taal beter begrijpen door het gebruik van symbolen!
  • Van groot naar klein, van hoog naar laag.
  • Aan de slag met dieren en hun afkomst. Biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, samenwerken, etc., kortom alles bij elkaar!
  • Schoolfoto van Nova Montessori

In het kort

Toelichting van de school

Nova Montessori! Een nieuwe naam voor een nieuwe school. Een naam met een dubbele boodschap. De school is gestart in 2015-2016. Een relatief nieuwe school dus, maar het onderwijs wil ook nieuw blijven, voortdurend kijken naar de toekomst. Innovatief onderwijs, passend bij deze tijd en gericht op de toekomst. We willen kinderen dat meegeven wat ze nu en in de toekomst nodig hebben om in de maatschappij succesvol mee te kunnen draaien. Samen met Spring kinderopvang zorgen we voor een doorgaande lijn van 0 t/m 12 jaar op het gebied van Montessori onderwijs.
Wij heten u van harte welkom op ons Schoolvenster!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori
  • Verantwoordelijk
  • Zelfstandig
  • Nieuwsgierig
  • Innovatief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nova Montessori bestaat inmiddels al vanaf 2015 en de verwachting is dat de school de komende jaren zal gaan groeien. Momenteel bezoeken zo'n 110 kinderen de school.

Het voedingsgebied is ruim, vooral door het onderwijskundig en pedagogisch concept. Ouders kiezen bewust voor Montessori onderwijs en zijn daardoor eerder bereid een grotere afstand af te leggen naar school.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid is essentieel voor een school (voor kinderen, leerkrachten, ouders en externen). Dat moet in orde zijn! We doen er dan ook alles aan om dat te garanderen. Voor een aantal protocollen die hier niet zijn toegevoegd, verwijzen we naar de site van Fortior.

Terug naar boven