De Plataan

Heirweg 2 B 1951 CD Velsen-Noord

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het Ouder-Tevredenheidsonderzoek van 2021 is door 21% van de ouders ingevuld. Dit percentage is te laag om er harde conclusies uit te trekken. Voor een betrouwbaar resultaat is een hoger percentage nodig. Ondanks dat bekijken we de reacties aandachtig en zullen we, waar nodig, verbeterpunten in het jaarplan van De Plataan opnemen. Waar we concreet mee aan de slag gaan, lezen ouders van de school in de nieuwsbrief.

Tevredenheid
6,7

Terug naar boven