De Plataan

Heirweg 2 B 1951 CD Velsen-Noord

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Plataan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Wilt u meer informatie over onze school? Neem dan een bezoekje op onze website www.deplataanvelsen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doen we samen
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanvullend op het vakantierooster zijn er extra studiedagen en (andere) vrije dagen voor de leerlingen. Ouders van De Plataan vinden deze dagen in de kalender op Klasbord en in de kalender op https://www.deplataanvelsen.nl/.

De schooltijden kunnen per groep wisselen in verband met geldende corona-maatregelen. Houdt u Klasbord in de gaten!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven