De Plataan

Heirweg 2 B 1951 CD Velsen-Noord

  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan
  • Schoolfoto van De Plataan

In het kort

Toelichting van de school

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Plataan. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Wilt u meer informatie over onze school? Neem dan een bezoekje op onze website www.deplataanvelsen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groeien doen we samen
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Toelichting van de school

Aan het eind van het schooljaar 2019-2020 telde de school 412 leerlingen. Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 telde de school 347 leerlingen. Gedurende het schooljaar komen er nog nieuwe kleuters bij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
361
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven