Roncallischool

Korte Wal 6 6882 GZ Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 zijn alle kinderen van groep 8 meegerekend in het schoolgemiddelde. Er waren geen leerlingen die in aanmerking kwamen voor de zogenaamde ontheffingsgrond. De cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als eigen leerlijn van leerlingen of ziekte. Deze cijfers zijn dan ook niet bedoeld voor een inhoudelijke vergelijking tussen basisscholen. Desalniettemin stellen wij de doelen die wij met het onderwijsproces trachtten te behalen, hoger dan onze realiteit laat zien. We werken daarom als school planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Alle kinderen nemen deel aan de toets. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere scholen.

Wij toetsen kinderen om het niveau te bepalen van waaruit wij de kinderen verder begeleiden in hun leerproces. We proberen het maximale uit kinderen te halen. Voor elk individu is dit een ander plafond.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Wij kennen onze kinderen: Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven voordat de Cito eindtoets begint.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven