Roncallischool

Korte Wal 6 6882 GZ Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2018-2019 zijn alle kinderen van groep 8 meegerekend in het schoolgemiddelde. Er waren geen leerlingen die in aanmerking kwamen voor de zogenaamde ontheffingsgrond. De cijfers zijn niet gecorrigeerd op basis van factoren als eigen leerlijn van leerlingen of ziekte. Deze cijfers zijn dan ook niet bedoeld voor een inhoudelijke vergelijking tussen basisscholen. Desalniettemin stellen wij de doelen die wij met het onderwijsproces trachtten te behalen, hoger dan onze realiteit laat zien. We werken daarom als school planmatig en doelgericht aan het verhogen van de opbrengsten 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Alle kinderen nemen deel aan de toets. Ook de kinderen die tussentijds zijn ingestroomd vanuit andere scholen.

Wij toetsen kinderen om het niveau te bepalen van waaruit wij de kinderen verder begeleiden in hun leerproces. We proberen het maximale uit kinderen te halen. Voor elk individu is dit een ander plafond.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij kennen onze kinderen: Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt gegeven voordat de Cito eindtoets begint.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Roncalli school is in december 2018 bezocht door de onderwijsinspecteur en heeft ons beoordeeld als:  "zeer zwak".

In februari 2020 heeft er een herstelonderzoek plaatsgevonden, waarbij de onderwijsinspectie geoordeeld heeft dat er grote stappen gezet zijn t.a.v de kwaliteit van ons onderwijs. Dit betekent dan we van Zeer zwak naar Onvoldoende zijn gegaan.  Na het herstelonderzoek is duidelijk geworden dat er nog een tweetal verbeterpunten zijn:

Zicht op ontwikkeling-Hoe ontwikkelen de kinderen zich en hoe heeft de school hier zicht op

De kwaliteitscultuur: teamontwikkeling en samenwerking. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling 


Terug naar boven