Roncallischool

Korte Wal 6 6882 GZ Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op het initiatief van ons bestuur Stichting Delta wordt er ieder jaar een leerlingentevredenheidsonderzoek afgenomen in de groepen 6 tot en met 8. De resultaten worden besproken met de leerlingen, in de Medezeggenschapsraad en met de leerkrachten.

Naast dit jaarlijks onderzoek hebben we ook een Jenaparlement. Vanaf groep 3 zitten er per stamgroep ( klas) een Jenaparlementariër (klassenvertegenwoordiger) in het Jenaparlement. Tijdens deze vergadering met de directie van de school worden er besluiten genomen voor alle kinderen en kunnen kinderen aangeven wat goed gaat en wat nog beter kan. Zes keer per jaar komt het parlement bij elkaar. 

Het Jenaparlement draagt bij aan de burgerschapsvorming van kinderen en draagt bij aan de democratische rechtstaat. 

Tevredenheid
7,3

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4

Terug naar boven