Roncallischool

Korte Wal 6 6882 GZ Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool
  • Schoolfoto van Roncallischool

In het kort

Toelichting van de school

De Roncallischool is een school voor Jenaplanonderwijs

Dit School Venster biedt u een beperkt inzicht in de school (Inspectierapport en CITO eindresultaten). De Roncallischool biedt meer voor de ontwikkeling van kinderen dan wat in dit schoolvenster staat vermeld. Voor een compleet beeld nodig ik u van harte uit op onze website of voor een persoonlijk gesprek en rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betekenisvol
  • toekomstgericht
  • talentontwikkeling
  • samen
  • vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De verwachting is dat het aantal leerlingen stabiliseert tot 160 -165

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven