De Startbaan

Schandeloseweg 1C 5941 CP Velden

  • Schoolfoto van De Startbaan
  • Schoolfoto van De Startbaan
  • Schoolfoto van De Startbaan
  • Schoolfoto van De Startbaan
  • Schoolfoto van De Startbaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht i.v.m. (ziekte-)verlof een keer afwezig is wordt hij/zij vervangen door de duo-collega (indien van toepassing en indien de duo-collega beschikbaar is) of wordt er een verzoek ingediend bij Clooser. Clooser is een externe organisatie die vervangingen regelt voor meerdere onderwijsstichtingen.

Clooser regelt vervolgens dat er een vervang(st)er komt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

0

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven