De Startbaan

Schandeloseweg 1C 5941 CP Velden

  • Schoolfoto van De Startbaan
  • Wij werken met PBS. Kinderen ontvangen bij positief gedrag een koffertje. 25 koffertjes =  1 passagier. Een vol vliegtuig: schoolbeloning.
  • Schoolfoto van De Startbaan
  • We beschikken over een zeer ruime speelplaats voorzien van kunstgras en enkele speeltoestellen, een tafeltennistafel en twee pannakooien.
  • In de pannakooien kunnen de leerlingen voetballen. We hebben een kleine pannakooi (groep 1 t/m 4) en een grote pannakooi (groep 5 t/m 8).

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht i.v.m. (ziekte-)verlof een keer afwezig is wordt hij/zij vervangen. Dit kan zijn door een duo-collega (indien mogelijk), een andere interne oplossing door met personeel te schuiven of wordt er een verzoek ingediend bij Clooser. Clooser is een externe organisatie die probeert te regelen dat er een vervang(st)er komt. Vanwege het tekort aan beschikbare gediplomeerde vervangers is dit niet altijd mogelijk. Om die reden heeft de Stichting Fortior ouders eerder geïnformeerd dat de kans bestaat dat er het komende schooljaar groepen naar huis moeten worden gestuurd. Op de Startbaan is dat gelukkig tot op heden nog niet voorgekomen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

0

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

0

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven