De Startbaan

Schandeloseweg 1C 5941 CP Velden

 • Schoolfoto van De Startbaan
 • Wij werken met PBS. Kinderen ontvangen bij positief gedrag een koffertje. 25 koffertjes = 1 passagier. Een vol vliegtuig: schoolbeloning.
 • Schoolfoto van De Startbaan
 • We beschikken over een zeer ruime speelplaats voorzien van kunstgras en enkele speeltoestellen, een tafeltennistafel en twee pannakooien.
 • In de pannakooien kunnen de leerlingen voetballen. We hebben een kleine pannakooi (groep 1 t/m 4) en een grote pannakooi (groep 5 t/m 8).

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Startbaan, verbinding in het dorp met een wereldse blik.

De Startbaan is een basisschool in Velden die behoort tot de Stichting Fortior en maakt deel uit van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) samen met o.a. de Stichting Kinderopvang Arcen Lomm en Velden (SKOALV), een stichting die behalve kinderopvang ook peuterspeelzaal, voor- tussen- en naschoolse opvang aanbiedt, de bibliotheek, een grote sporthal en een theaterzaal.

De Startbaan staat voor goed onderwijs, gebaseerd op een visie die past in deze tijd. Hoewel we werken volgens het leerstofjaarklassensysteem hebben wij aandacht voor elk individueel kind. Alle kinderen worden op school intensief gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem en dit leerlingvolgsysteem is voor ons een belangrijk instrument bij het verbeteren van de leeropbrengsten.

Binnen onze visie zijn 4 kernwaarden van groot belang:

 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Ontwikkeling
 • Eigenaarschap.

Wat wij precies met deze begrippen bedoelen en hoe wij onze visie in de praktijk tot uitvoer willen brengen staat beschreven in ons visie-document dat u kunt vinden op de website van onze school: www.destartbaan.fortior.nl.

Ook zijn wij een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'. Voor meer informatie kunt u de schoolgids deel B raadplegen of kijken op onze website..

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspecteur voor het Basisonderwijs ons gecomplimenteerd met de door hem aangetroffen taakgerichte werksfeer.

Tenslotte is voor Basisschool De Startbaan ouderbetrokkenheid heel erg belangrijk. Dit start bij een goede communicatie tussen school en ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Ontwikkeling
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de (landelijke) terugloop van het leerlingenaantal in het basisonderwijs, is het leerlingenaantal op De Startbaan de laatste jaren licht gedaald. Sinds het schooljaar 2017-2018 is er echter weer sprake van een stijging van het leerlingenaantal.

Op de teldatum van 1 oktober voor het schooljaar 2019-2020 zaten er 389 leerlingen op De Startbaan. De verwachting is dat we op de teldatum voor het schooljaar 2020-2021 410 leerlingen zullen hebben. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat er een (relatief) kleine groep 8 de school verlaat aan het einde van schooljaar 2019-2020.

De verwachting is dat het leerlingenaantal zich vervolgens zal stabiliseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
410
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

0

Terug naar boven