De Startbaan

Schandeloseweg 1C 5941 CP Velden

 • Schoolfoto van De Startbaan
 • Wij werken met PBS. Kinderen ontvangen bij positief gedrag een koffertje. 25 koffertjes = 1 passagier. Een vol vliegtuig: schoolbeloning.
 • Schoolfoto van De Startbaan
 • We beschikken over een zeer ruime speelplaats voorzien van kunstgras en enkele speeltoestellen, een tafeltennistafel en twee pannakooien.
 • In de pannakooien kunnen de leerlingen voetballen. We hebben een kleine pannakooi (groep 1 t/m 4) en een grote pannakooi (groep 5 t/m 8).

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Startbaan, verbinding in het dorp met een wereldse blik.

De Startbaan is een basisschool in Velden die behoort tot de Stichting Fortior en maakt deel uit van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) samen met o.a. de Stichting Kinderopvang Arcen Lomm en Velden (SKOALV), een stichting die behalve kinderopvang ook peuterspeelzaal, voor- tussen- en naschoolse opvang aanbiedt, de bibliotheek, een grote sporthal en een theaterzaal.

De Startbaan staat voor goed onderwijs, gebaseerd op een visie die past in deze tijd. Hoewel we werken volgens het leerstofjaarklassensysteem hebben wij aandacht voor elk individueel kind. Alle kinderen worden op school intensief gevolgd met behulp van een leerlingvolgsysteem en dit leerlingvolgsysteem is voor ons een belangrijk instrument bij het verbeteren van de leeropbrengsten.

Binnen onze visie zijn 4 kernwaarden van groot belang:

 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Ontwikkeling
 • Eigenaarschap.

Wat wij precies met deze begrippen bedoelen en hoe wij onze visie in de praktijk tot uitvoer willen brengen staat beschreven in ons visie-document dat u kunt vinden op de website van onze school: www.destartbaan.fortior.nl.

Ook zijn wij een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken a.d.h.v. positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'. Voor meer informatie kunt u de schoolgids deel B raadplegen of kijken op onze website..

Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspecteur voor het Basisonderwijs ons gecomplimenteerd met de door hem aangetroffen taakgerichte werksfeer.

Tenslotte is voor Basisschool De Startbaan ouderbetrokkenheid heel erg belangrijk. Dit start bij een goede communicatie tussen school en ouders.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Samenwerking
 • Ontwikkeling
 • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2016 - 2017 is het leerlingenaantal op De Startbaan elk jaar iets gestegen. Het afgelopen schooljaar steeg het aantal leerlingen van 389 naar 410. De oorzaak van deze lichte stijging zit in het feit dat er in het schooljaar 2019-2020 relatief weinig kinderen in groep 8 zaten. Bovendien wordt er nog steeds nieuwbouw gepleegd in Velden waardoor ook mensen van buiten Velden hier komen wonen.

Op de teldatum van 1 oktober voor het schooljaar 2020-2021 zaten er 410 leerlingen op De Startbaan. De verwachting is dat we op de teldatum voor het schooljaar 2021-2022 zullen uitkomen op ongeveer 420 leerlingen en dat het leerlingenaantal zich vervolgens zal stabiliseren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
410
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

0

Terug naar boven