De Startbaan

Schandeloseweg 1C 5941 CP Velden

  • Schoolfoto van De Startbaan
  • Wij werken met PBS. Kinderen ontvangen bij positief gedrag een koffertje. 25 koffertjes =  1 passagier. Een vol vliegtuig: schoolbeloning.
  • Schoolfoto van De Startbaan
  • We beschikken over een zeer ruime speelplaats voorzien van kunstgras en enkele speeltoestellen, een tafeltennistafel en twee pannakooien.
  • In de pannakooien kunnen de leerlingen voetballen. We hebben een kleine pannakooi (groep 1 t/m 4) en een grote pannakooi (groep 5 t/m 8).

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In november 2022 heeft weer het 2-jaarlijkse leerling tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn alle leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 bevraagd.

Het deelnamepercentage was 100 % (137 leerlingen).

De gemiddelde score van alle leerlingen samen was 3,25 (op een schaal van 1 tot 4) en de kinderen gaven de school gemiddeld een 8,2 (op een schaal van 1 - 10).

De resultaten zijn besproken in alle groepen 6 t/m 8, met het team en met de MR.

Aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen hebben betrekking op het vaker vragen aan kinderen of lessen anders zouden moeten, leerlingen meer laten meepraten over schoolse zaken, meer met leerlingen bespreken wat zij op een volgende toets willen bereiken en leerlingen meer zelf werk laten kiezen.

Voor het complete verslag verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde vragenlijst: LTO Standaardrapportage. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2022 heeft weer het 2-jaarlijkse ouder tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden.

Daarvoor hebben alle ouders een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen.

Het responspercentage was 49% (145 ouders).

De gemiddelde score van alle leerlingen samen was 3,26 (op een schaal van 1 tot 4) en de ouders gaven de school gemiddeld een 7,5 (op een schaal van 1 - 10).

De resultaten zijn besproken met het team en met de MR en vervolgens is de samenvatting gedeeld met alle ouders d.m.v. een bijlage bij de nieuwsbrief.

Aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen hebben vooral betrekking op de communicatie tussen school en ouders. Om dit op te pakken zijn - in overleg met de MR - afspraken gemaakt om met een groep ouders in gesprek te gaan om te bespreken hoe we deze punten kunnen verbeteren.

Heel erg hoog scoorde de school op het feit dat er weinig lesuitval is geweest (3,69) en de tevredenheid over de (nieuwe) schooltijden (3,52).

Voor het complete verslag verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde vragenlijst: OTO Standaardrapportage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven