OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt de KwaliteitsMeter PO (KMPO) afgenomen bij ouders, leerlingen en personeel. De laatste meting heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013. Het oordeel van leerlingen was als volgt:

166 keer is het onderzoek ingevuld door de kinderen van degroepen 6 t/m 8 = 98,2% 
Er wordt een gemiddeld rapportcijfer gegeven van 8,6 (8,3 in 2011) 

In de bijlage een verslag/ analyse van het totale onderzoek onder ouders en leerlingen. De analyse is in januari 2014 gepubliceerd in het mededelingenblad voor de ouders 'het Uiltje'.


Ook in 2016 en 2017 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Zie in de bijlage de resultaten.

In het schooljaar 2017-2018 is wederom de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht m.b.v. CIDI, Sociogram, SCOL en de SVL in de groepen 6, 7 en 8. Zie bijlage.

Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven