OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks wordt de KwaliteitsMeter PO (KMPO) afgenomen bij ouders, leerlingen en personeel. De laatste meting heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013. Het oordeel van leerlingen was als volgt:

166 keer is het onderzoek ingevuld door de kinderen van degroepen 6 t/m 8 = 98,2% 
Er wordt een gemiddeld rapportcijfer gegeven van 8,6 (8,3 in 2011) 

In de bijlage een verslag/ analyse van het totale onderzoek onder ouders en leerlingen. De analyse is in januari 2014 gepubliceerd in het mededelingenblad voor de ouders 'het Uiltje'.


Ook in 2016 en 2017 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Zie in de bijlage de resultaten.

In het schooljaar 2017-2018 is wederom de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht m.b.v. CIDI, Sociogram, SCOL en de SVL in de groepen 6, 7 en 8. Zie bijlage.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven