OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Onze school wordt in 2020 ingrijpend vernieuwd. Gedurende deze tijd zijn we tijdelijk gehuisvest in:
De Buitendonk 3 en van Miertstraat 14
  • Onze school wordt in 2020 ingrijpend vernieuwd. Gedurende deze tijd zijn we tijdelijk gehuisvest in:
De Buitendonk 3 en van Miertstraat 14

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De score ligt weer op het niveau van het landelijk gemiddelde. Alle individuele leerlingen hebben naar verwachting gescoord en zijn uitgestroomd naar een vorm van voortgezet onderwijs dat bij het kind past en in overeenstemming is met de keuze van de ouders/ verzorgers. Voor uitgebreidere informatie gaat u naar www.obsdeuilenbrink.nl

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zie hiervoor de schoolgids www.obsdeuilenbrink.nl

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Uilenbrink kent in de afgelopen jaren de volgende uitstroom naar het voortgezet onderwijs:

                                2015      2016      2017       2018       2019      2020

VMBO-praktijk              0            0            0           0           0             1
VMBO-basis                  4            6            7           8           10           3
VMBO-kader                14           4            7           5            6            6
VMBO-kader/Mavo                                                              4            5
VMBO-mavo                15          13           12          17          7           8
Havo-Mavo                   8            5            8           5            8           5
Havo                            9            7            1           12          3           1
Havo-VWO                    3            1            6            2           7           18
VWO                           6           14           9            8           10           5

Zie ook de schoolgids www.obsdeuilenbrink.nl

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft op 17 juni 2014 de Uilenbrink bezocht voor een vierjaarlijks onderzoek. Team en directie van de Uilenbrink zijn over het algemeen tevreden over dit oordeel van de Inspectie. Zeer tevreden zijn we over het oordeel over de sfeer in de school, onze zorgstructuur en de eindscores. Ook wij zijn minder tevreden over de tussenresultaten. Deze gebieden vragen om actie. Daarom zijn we ook meteen aan de slag gegaan met o.a. een kwaliteitsimpuls voor ons leesonderwijs.

Uit het rapport heeft de Uilenbrink een samenvatting gedestilleerd. Deze samenvatting is te vinden in de bijlage.

Terug naar boven