OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink
  • Schoolfoto van OBS de Uilenbrink

In het kort

Toelichting van de school

De Uilenbrink is een basisschool die al ruim veertig jaar bestaat. Een school waar het team trots op is en waar wordt gewerkt vanuit de volgende kernwaarden:  
- Plezier 
- Samen 
- Eigenaarschap 
- Kansrijk
- In Beweging 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Kansrijk
  • In beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
422
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Schooltijden:
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 8.30 tot 14.45 uur. Op woensdag gaan zij naar school van 8.30 tot 12.30 uur naar school. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 is het rooster  op maandag t/m donderdag hetzelfde, maar op vrijdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 vanaf 11.45 uur vrij. 

Inlooptijd: 
Vanaf 08.20 uur gaan alle kinderen zelfstandig naar binnen, uitgezonderd de eerste week na een vakantie. Dan hebben alle ouders de gelegenheid om hun kind naar de klas te brengen. De lessen starten om 8.30 uur.

Vanaf schooljaar 2025/2026 zijn de schooltijden als volgt:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (voor groep 3 t/m 8) van 08:30 - 14:30, woensdag van 08:30 - 12:15. 

Op onze mooie locatie is niet alleen plaats voor onderwijs maar sinds het voorjaar van 2021 ook voor kinderopvang. ’t Kroontje biedt dagopvang (0-4 jaar), spelend leren in de ochtenden (2-4 jaar) en voorschoolse en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Vanuit onze gedeelde overtuiging dat het onze opdracht is ieder kind te leren kennen in al zijn eigenheid, creativiteit en diversiteit en we hen een passende en veilige plek willen bieden, hebben SAAM* en ’t Kroontje elkaar gevonden in een pedagogisch partnerschap.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

School- en klassenregels in detail zijn in te zien via de directie van de school. Een meest actuele versie van de RI&E en de conclusies/acties zijn ook in te zien via de directie.  

Terug naar boven