OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Onze school wordt in 2020 ingrijpend vernieuwd. Gedurende deze tijd zijn we tijdelijk gehuisvest in:
De Buitendonk 3 en van Miertstraat 14
  • Onze school wordt in 2020 ingrijpend vernieuwd. Gedurende deze tijd zijn we tijdelijk gehuisvest in:
De Buitendonk 3 en van Miertstraat 14

In het kort

Toelichting van de school

De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levens overtuiging of ander kenmerk. De school moet een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en anders denkenden.

"Het maximale halen uit hoofden, handen en harten van de kinderen" 

Wij zorgen er allereerst voor dat kinderen zich thuis voelen op school. Dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen. Ieder kind recht heeft op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.Vanuit onze identiteit, openbare school, zien wij het als een opdracht een leef- en leerklimaat te scheppen waarin voortdurend aandacht en respect is voor andersdenkenden.Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, willen wij  ieder kind die kansen bieden die nodig zijn zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare identiteit
  • Goede sfeer
  • Breed aanbod - maximale kansen
  • Optimale zorg voor het kind
  • Deskundig team

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gegevens van OBS de Uilenbrink en OBS de Tuimelaar zijn niet goed weergegeven.

De correcte leerlingenaantallen voor OBS de Uilenbrink op teldatum 1 oktober moeten zijn:

1 oktober 2010     418 leerlingen

1 oktober 2011     408 leerlingen

1 oktober 2012     405 leerlingen

1 oktober 2013     428 leerlingen

1 oktober 2014     433 leerlingen

1 oktober 2015     457 leerlingen

1 oktober 2016     476 leerlingen

1 oktober 2017     487 leerlingen

1 oktober 2018     469 leerlingen

1 oktober 2019     458 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
435
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Diverse kinderopvang organisaties (zoals b.v. 't Kroontje, 't Snuitje, Humanitas, Tante Kootje, etc.) verzorgen de voor- en naschoolse opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

School- en klassenregels in detail zijn in te zien via de directie van de school. Een meest actuele versie van de RI&E en de conclusies/acties zijn ook in te zien via de directie.  

Terug naar boven