OBS de Uilenbrink

Melisselaar 1 5467 BM Veghel

  • Onze school wordt in 2020 ingrijpend vernieuwd. Gedurende deze tijd zijn we tijdelijk gehuisvest in:
De Buitendonk 3 en van Miertstraat 14
  • Onze school wordt in 2020 ingrijpend vernieuwd. Gedurende deze tijd zijn we tijdelijk gehuisvest in:
De Buitendonk 3 en van Miertstraat 14

Het team

Toelichting van de school

Bij dit onderdeel worden de teams van OBS de Tuimelaar en OBS de Uilenbrink samengevoegd. Beide scholen voeren één administratief nummer maar zijn in de praktijk 2 zelfstandig functionerende scholen. De hier weergegeven gegevens kunnen door de scholen niet uit elkaar gehaald worden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekmelding of verlof van een leerkracht wordt als volgt gehandeld:
Belangrijk voor de ouders is te weten dat op de eerste dag van een ziekmelding nooit een groep naar huis mag worden gestuurd. Op één van de volgende dagen mag dat wel als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor vervanging. De ouders van de kinderen van de betreffende groep worden hier dan eerst schriftelijk over geïnformeerd. De kinderen van een groep mogen nooit langer dan één dag thuis zijn. Mocht het probleem van de vervanging niet opgelost zijn dan is een andere groep aan de beurt om een dag thuis te blijven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op www.obsdeuilenbrink.nl vindt u de schoolgids van de school. Hierin wordt een uitgebreid beeld geschetst van de organisatie van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Taal en lezen zijn samen gevat en omvat de volgende gebieden:

Taalontwikkeling - spreken - luisteren - technisch schrijven - spelling - werkwoordspelling - stellen - technisch lezen - begrijpend- en studerend lezen - leesbeleving - taalbeschouwing en woordenschat.

Wereldoriëntatie bevat: Natuur - milieu - techniek - aardrijkskunde - geschiedenis - verkeer - spreekbeurten - leefstijl (= normen, waarden, burgerschapskunde, veiligheid, gezondheid en mediawijsheid)

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor een uitgebreide beschrijving van het zorgsysteem van OBS de Uilenbrink gaat u naar www.obsdeuilenbrink.nl en leest u o.a. hoofdstuk 2 van de schoolgids.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven