De Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van De Vuurvlinder

Contactgegevens

De Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19
3905 SG Veenendaal

Telefoon:
0318527745
Schoolwebsite:
www.vuurvlinder-skovv.nl
E-mailadres:
directie.vu@skovv.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2518
Website schoolbestuur:
www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO

Terug naar boven