KBS de Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 (voor navigatie: Klipzwaluw 1) 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van KBS de Vuurvlinder

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Kinderen van groep 5-8 op de Vuurvlinder hebben de vragenlijsten Welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving ingevuld via Parnassys. De scores indiceren dat kinderen zich veilig voelen op de volgende gebieden: Welbevinden, pestbeleving en veiligheidsbeleving.

Met ingang van schooljaar 2022-2023 gebruiken we als SKOVV-school hierbij de vragenlijsten van WMK


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven