KBS de Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 (voor navigatie: Klipzwaluw 1) 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van KBS de Vuurvlinder

In het kort

Toelichting van de school

RKBS De Vuurvlinder is de enige katholieke basisschool in Veenendaal en staat open voor iedereen die zich op de school thuis voelt. De school heeft voor zichzelf ambitieuze doelstellingen opgesteld. We willen een veilige leeromgeving creëren waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden. We staan voor een brede ontwikkeling, waarin kinderen in een warme sfeer hun talenten en interesses kunnen ontdekken. In dit Schoolvenster kunt u de resultaten zien, zoals tot nu toe behaald. Daarnaast willen we u inzicht geven in datgene waar we als school voor staan en trots op zijn. 

Per 1 augustus 2021 is de school gehuisvest aan de Boerenzwaluw 19 in Veenendaal West in Kindcentrum De Zwaluw. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met hart voor kinderen
  • Veel aandacht voor beweging
  • Aandacht voor omgangsvormen
  • Instructie volgens EDI
  • Blink voor wereldoriëntatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2021 zijn de locaties Noord en West samengevoegd in gebouw De Zwaluw aan de Boerenzwaluw 19 te Veenendaal West. In dit moderne gebouw zijn alle voorwaarden aanwezig om het onderwijs vorm te geven zoals we dat willen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven