De Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van De Vuurvlinder

In het kort

Toelichting van de school

RKBS De Vuurvlinder is de enige rooms-katholieke basisschool in Veenendaal die openstaat voor iedereen die zich op de school thuis voelt. De school heeft voor zichzelf ambitieuze doelstellingen opgesteld. We willen een veilige leeromgeving creëren waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op het gebied van kennis en vaardigheden. We staan voor een brede ontwikkeling, waarin kinderen in een warme sfeer hun talenten en interesses kunnen ontdekken. In dit Schoolvenster kunt u de resultaten zien, zoals tot nu toe behaald. Daarnaast willen we u inzicht geven in datgene waar we als school voor staan en trots op zijn. 

De Vuurvlinder heeft twee locaties, 'één aan de Tweespan 39 in de wijk Noord en één aan de Boerenzwaluw 19 in Veenendaal West in Kindcentrum De Zwaluw. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • School met hart voor kinderen
  • Veel aandacht voor beweging
  • Aandacht voor omgangsvormen
  • Instructie volgens EDI
  • Blink voor wereldoriëntatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Beide locaties van De Vuurvlinder staan in vergrijzende wijken. Daardoor loopt het leerlingaantal terug. De school heeft ambitieuze doelstellingen gesteld voor de komende jaren. Het gebouw van locatie Noord is grondig gerenoveerd en locatie West zal in 2020 zijn intrek nemen in Kindcentrum De Zwaluw, een nieuw, luxe schoolgebouw waarin ook een kinderopvang voor 0 - 12 jaar aanwezig is en een andere basisschool. Op dit moment zien we de vraag van jonge kinderen weer toenemen, waardoor stabilisatie tot groei wordt verwacht. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven