Mgr. Bekkersschool

Prins Bernhardlaan 87 9641 LT Veendam

  • Nog maar net begonnen op school en we zijn allemaal al hard aan het werk.
  • Met begeleiding van ouders hebben we allemaal een mooie lampion gemaakt voor Sint Maarten.
  • Samenwerken bij de creatieve middag, want samen kunnen we nog meer dan alleen.
  • Samen vieren op het leerplein.
  • De kleuters gingen kijken hoe groot een vrachtwagen is. Gelijktijdig leerden we van alles over het scheiden van afval.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De uitslag van deze enquête is op basis van het aantal respondenten niet betrouwbaar. Toch willen we als school wel conclusies verbinden aan deze uitslag en kijken welke opdracht we hieruit kunnen formuleren voor ons zelf.

Het afgelopen schooljaar hebben ouders als gevolg van de Corona-crisis de school niet fysiek kunnen/ mogen bezoeken. Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee met het zicht op contact/ communicatie. We hebben zo goed als mogelijk de oudercontacten middels een digitaal platform door laten lopen. Komend schooljaar willen we de communicatie graag uitbreiden met zogenaamde Koffie-uurtjes in combinatie met kijkmomenten in de klas, informatieve nieuwsbrieven over het verandertraject en 3 informatieavonden over actuele thema's in de schoolontwikkeling.

Ouders missen nog de informatie over het leerproces van de leerling doordat het oude instrument (Toets cijfers in het Ouderportaal van ParnasSys) dichtgezet is en het nieuwe instrument nog niet geïmplementeerd is. Komend schooljaar zullen we starten met een digitaal portfolio waarin ouders weer kunnen meekijken met de ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast zal er schooljaar 2021/2022 een nieuwe methode-onafhankelijke toets worden geïmplementeerd, waardoor we ouders meer dan voorheen kunnen informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren).

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven