Openbare Basisschool De Braskörf

Cornelis Jetseslaan 13 9646 DC Veendam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Braskörf

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen.
Onze school scoort gemiddeld 8,50 op de vraag van het rapportcijfer. De waardering van de leerlingen voor onze school is daarmee 0,40 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
De school voldoet aan de gewenste betrouwbaarheid.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders waarderen de tevredenheid over de school met de score 7,35.

Eerder dit jaar heeft OBS De Braskörf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.
Aan de Oudertevredenheidspeiling hebben 97 van de 252 ouders deelgenomen. Dat is een responspercentage van 38%.
Deze 97 ouders/respondenten hebben de peiling voor 128 leerlingen ingevuld. De ouders/respondenten konden de vragenlijst voor meerdere kinderen invullen.
Het betrouwbaarheidsniveau van de resultaten is minder dan 95%. De school voldoet aan de minimaal vereiste betrouwbaarheid.
De uitslag dient derhalve met enige terughoudendheid te worden geïnterpreteerd. Meer informatie over het betrouwbaarheidsniveau vindt u achterin de rapportage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven