Openbare Basisschool De Braskörf

Cornelis Jetseslaan 13 9646 DC Veendam

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Braskörf

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Braskörf. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onderscheidend, inspirerend
  • Talent erkennen en ontwikkelen
  • Hoge opbrengsten
  • Leerling achter de cijfers
  • Duidelijkheid, rust, structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen per 01/10/11 bedroeg: 395 Het aantal leerlingen per 01/10/12 bedroeg: 374 Het leerlingenaantal heeft de afgelopen jaren een daling laten zien. Voor het komende schooljaar wordt een verdere daling verwacht. De oorzaak daarvan wordt aan de ene kant veroorzaakt door de bouwstop die door de gemeente is afgekondigd voor de laatste 2 fasen in de wijk Golflaan. Aan de andere kant loopt het aantal geboorten terug. Voor de noordelijke provincies ligt dit tussen de 20- en25%. Het schooljaar 2012-2013 is van start gegaan met 14 groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school werkt samen met Kindercentrum Hoi Pippeloi in de school( voorschoolse -, tussenschoolse - en naschoolse opvang).

Kindercentrum Hoi Pippeloi biedt deze vormen tevens aan op 2 eigen locaties, locatie Agaathlaan en locatie Groningerlaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven