Basisschool De Windroos

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard

 • van en met elkaar leren. Vanuit een zelf gekozen werkplek
 • goede instructie vormt de basis voor vervolg!
 • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
 • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
 • Schoolfoto van Basisschool De Windroos

Het team

Toelichting van de school

U treft hierbij een overzicht aan van de personeelskenmerken.
Doordat medewerkers , m.n. ondersteunend personeel zoals administratie en conciërge verbonden zijn aan 2 scholen (Dorenhagen en Windroos)

kloppen een aantal gegevens niet voor 100%.

Ook de directie is gekoppled aan drie scholen.  

Zie voor de actuele samenstelling van het team onze website: www.basisschooldewindroos.nl

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer teamleden afwezig zijn vanwege verlof of ziekte wordt vervanging ingezet vanuit het P-centrum.

Ook vacatures worden ingevuld vanuit deze centrale poule.

Bij te kort aan invalkrachten wordt de procedure die beschreven is in de schoolgids gevolgd.

De procedure m.b.t. vervanging is in de schoolgids beschreven. Ook hoe we handelen bij het ontbreken van vervanging.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepering van de kinderen kenmerkt zich door afstemming van organisatie op doel.

 • De mentorgroep.
  Dit is de basisgroep waarin het kind zit. Deze is (bouw) heterogeen (1 t/m 4  of 5 t/m 8)
 • De instructiegroep.
  Kinderen ontvangen hier hun noodzakelijke basisinstructie.
 • De clubs en plusgroepen.
  Hierin vindt intensivering of verdieping plaats
 • De werkplekken.
  Hierin kiezen kinderen hun vervolgstappen te denken valt aan doen en maken, ontdekken, taal, bewegen,.....

We kennen geen vakleerkrachten. Iedere leerkracht heeft wel een van de werkplekken als haar specialiteit. Hierdoor is diepgang en doorgaande lijn beter te borgen.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

onder constructie

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Naast de basisinstructies Lezen, Taal, Spelling en rekenen, werken kinderen ook in werkplekken aan hun opdrachten. Daarnaast hebben kinderen ook de ruimte om te kiezen naar welke werkplek ze kunnen of willen gaan. Leerkrachten begeleiden dit proces en daar waar nodig sturen ze bij.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen onze school bieden we zoveel mogelijk passende ondersteuning. Dit betekent dat we e.e.a. vorm geven in clubs (voor kinderen met extra ondersteuning om didactisch e.e.a. te volgen) en plusgroepen (voor die kinderen die meer diepgang nodig hebben)
Daarnaast vormen de kindgesprekken de bron om te komen tot het goed afstemmen van onderwijsondersteuning.

De KO-er (Kwaliteitsondersteuner) bewaakt de processen en ondersteunt het team hierin.

Specifiek op Haagstraatplein is een schakelgroep voor kinderen met NT2 tot 6-7 jarigen.
In het basisaanbod kunnen we binnen de organisatie een beroep doen op leerkracht ondersteuners die met leerkrachten meekijken/meewerken om het steeds beter te gaan doen. Z

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven