Basisschool De Windroos

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard

  • van en met elkaar leren. Vanuit een zelf gekozen werkplek
  • goede instructie vormt de basis voor vervolg!
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op het schoolvenster van basisschool De Windroos in Valkenswaard.
De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

De kijk op onderwijs
De Windroos brengt het onderwijs meer naar het kind. We volgen het kind op leerlijnen.
Elk kind krijgt zoveel mogelijk de kans zichzelf onder begeleiding van de leerkracht (mentor) te ontwikkelen. Er is dus veel aandacht voor alle leerlingen, ook die dreigen achter te blijven of voor leerlingen die "meerbegaafd" zijn. 
Ook de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied is belangrijk.

Uitgangspunt daarbij is "de andere basisschool".  Kiezen,Maken,Delen!

Kijk voor meer informatie op de website van De Windroos.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • weerbaar
  • zelfstandig
  • vernieuwend
  • uitnodigend en doelgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bs. de Windroos laat een groei zien van het aantal leerlingen op de school. In 2019-2020 is het aantal kinderen verder gegroeid. Dit terwijl de school in een krimpregio staat.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Binnen Haagstraatplein is er regelmatig overleg met BSO de Horizon. Zowel op directieniveau als ook op ouder/teamniveau (Vanuit de medezeggenschapsraad). Daarnaast vinden we elkaar ook in praktische zaken.

Naast het binnenlopen kunnen ouders altijd een afspraak met de mentor van hun kind maken. Korte directe lijnen vinden we belangrijk!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op stichtingsniveau hebben we een veiligheidsplan, waarvan een schoolspecifiek plan is gemaakt.

Binnen onze website en via www.skozok.nl is  e.e.a. na te lezen.
Dit geldt ook voor de vele onderdelen van dit plan zoals het antipestprotocol.

Binnen SKOzoK hebben we een medewerker specifiek belast met ARBO zaken (waaronder ook de RI&E )

Terug naar boven