Basisschool De Windroos

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard

  • Samen kiezen, maken, delen
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Onze school hoort bij Stichting Atalenta, een eigentijdse en vooruitstrevende organisatie voor zowel kinderopvang als primair onderwijs. Met 29 basisscholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, en 25 kinderopvanglocaties vind je Atalenta in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard, Waalre en Eindhoven. Daarnaast heeft Atalenta een voorziening voor nieuwkomers (expertisecentrum anderstaligen) en twee internationale kinderopvanglocaties. Atalenta is in 2023 ontstaan uit de fusie tussen onderwijsstichting SKOzoK en een deel van de Kinderopvanggroep. Samen met kinderopvang werken we aan een doorlopende ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De kijk op onderwijs
De Windroos brengt het onderwijs meer naar het kind. We volgen het kind op leerlijnen.
Elk kind krijgt zoveel mogelijk de kans zichzelf onder begeleiding van de leerkracht (mentor) te ontwikkelen. Er is dus veel aandacht voor alle leerlingen, ook die dreigen achter te blijven of voor leerlingen die "meerbegaafd" zijn. 
Ook de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied is belangrijk.

Uitgangspunt daarbij is "de andere basisschool".  Kiezen,Maken,Delen!

Kijk voor meer informatie op de website van De Windroos.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Concept kiezen, maken, delen
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbinding
  • Mogen zijn wie je bent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school maakt deel uit van Haagstraatplein. Drie scholen, SBO de Zonnewijzer, BS de Windroos en BS de Dorenhagen, vormen samen met de BSO Haagstraatplein (Kinderopvang) en het Pipohuis (Peuteropvang) het Haagstraatplein. De drie scholen staan in de wijk Geenhoven in Valkenswaard. Dit is een gemengde wijk. Onze kinderen hebben diverse achtergronden, waardoor we een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Zo leren de kinderen al op jonge leeftijd omgaan met de diverse mensen in onze maatschappij. De Windroos krijgt vooral kinderen vanuit de wijk, hoewel er ook door ouders uit andere wijken steeds vaker wordt gekozen voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
226
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven