Basisschool De Windroos

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard

  • van en met elkaar leren. Vanuit een zelf gekozen werkplek
  • goede instructie vormt de basis voor vervolg!
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben de schoolverlaters de gewenste leerresultaten laten zien. Sinds 3 jaar nemen we de IEP Eindtoets af.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast het volgen van onze leerlingen middels toetsen en observaties, nemen we 2x per jaar toetsen af in kader van het leerlingvolgsysteem. Met name deze data geven ons inzicht in de ontwikkeling van het individuele kind als ook de groeps- en schoolontwikkeling. Nadere analyses zorgen we ervoor dat we de data kunnen duiden. Wat zien we, waardoor komt het en hoe komt het?? Wat heeft deze groep en/of kind de komende periode nodig aan onderwijs en ondersteuning?

Op bouw en schoolniveau worden de opbrengsten geanalyseerd en verder besproken. Daarbij gaan we uit van onderstaande werkwijze:

Data-Duiden-Doelen-Doen.

De Kwaliteitsondersteuner heeft hierbij een belangrijke taak.

Zie in de bijlagen de jaarplanning.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2015 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan Bs de Windroos.

In het rapport treft u de bevindingen aan. Wij als school en bestuur kunnen ons vinden in de op en aanmerkingen die de inspectie heeft gemaakt.

Terug naar boven