Basisschool De Windroos

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard

  • Samen kiezen, maken, delen
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks vullen de kinderen ook een vragenlijst in t.b.v. de monitoring veiligheid (Via ZIEN).
Eens in de 2 jaar nemen we de tevredenheidsmeting af. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een keer in de 2 jaar nemen we een oudertevredenheidsmeting af.

Bij de laatste afname heeft 41% = 55 ouders een respons gegeven. Dit betekent dat de resultaten vanuit dit onderzoek niet helemaal 100% betrouwbaar zijn. 

Toch geeft het verslag een goed beeld dat ouders van de school hebben. Met uiteraard de nodige aandachtspunten om verder te werken!

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven