Basisschool De Windroos

Haagstraat 134 5552 HP Valkenswaard

  • van en met elkaar leren. Vanuit een zelf gekozen werkplek
  • goede instructie vormt de basis voor vervolg!
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos
  • Schoolfoto van Basisschool De Windroos

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks vullen de kinderen ook een vragenlijst in t.b.v. de monitoring veiligheid (Via ZIEN).
Eens in de 2 jaar nemen we de tevredenheidsmeting  In de bijlage ziet u het rapport.

Tevredenheid
8,9

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de 2 jaar nemen we een oudertevredenheidsmeting af.

Bij de laatste afname heeft 41% = 55 ouders een respons gegeven. Dit betekent dat de resultaten vanuit dit onderzoek niet helemaal 100% betrouwbaar zijn. 

Toch geeft het verslag een goed beeld dat ouders van de school hebben. Met uiteraard de nodige aandachtspunten om verder te werken!

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven