Montessori Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor de ouders over de kwaliteit van het onderwijs is in 2022 afgenomen m.b.v. WMK. De school scoort een 7,5. 

Ouders ervaren dat hun kind met plezier naar school gaat en het zich veilig voelt op school.
De informatieverstrekking en communicatie dient verbeterd te worden. Dit is mogelijk een gevolg van de Corona-periode. Er wordt in april 2022 een korte open vragenlijst gestuurd, waarin dieper op dit onderwerp zal worden ingegaan. Daarin wordt gevraagd hoe ouders vinden dat de communicatie verbeterd kan worden. 


Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven