Montessori Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen geven aan tevreden te zijn over wat zij leren, over de uitleg en hulp van de leerkracht. Over het algemeen voelen de kinderen zich veilig, maar 1 kind geeft aan wekelijks gepest te worden. Ieder kind is er één te veel en daarom zullen we de komende tijd proberen te achterhalen waar dit gevoel vandaan komt en hoe we dit kunnen voorkomen. Wij brengen de kinderen 2x  per jaar via de vragenlijst van ZIEN in beeld voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Bij deze vragenlijst worden de kinderen ook bevraagd op het thema veiligheid.
Tevredenheid
7,4

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst voor de ouders over de kwaliteit van het onderwijs is in 2022 afgenomen m.b.v. WMK. De school scoort een 7,5. 

Ouders ervaren dat hun kind met plezier naar school gaat en het zich veilig voelt op school.
De informatieverstrekking en communicatie dient verbeterd te worden. Dit is mogelijk een gevolg van de Corona-periode. Er wordt in april 2022 een korte open vragenlijst gestuurd, waarin dieper op dit onderwerp zal worden ingegaan. Daarin wordt gevraagd hoe ouders vinden dat de communicatie verbeterd kan worden. 


Tevredenheid
7,2

Terug naar boven