Montessori Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat

In het kort

Toelichting van de school

Hallo! Wie ben jij? Op de Montessori Sterrenschool Geerstraat is dat het eerste wat we willen weten. Want als we een kind goed kennen, kunnen wij het echt helpen groeien. En dat is waar we voor staan op deze kleine school in het groene Vaassen. We zien niets liever dan stralende kinderen. 
De Montessori Sterrenschool Geerstraat is niet alleen de enige Montessorischool binnen de gemeente Epe, maar ook de enige school op de Veluwe, waar u zelf (in goed overleg met de school) uw vakanties kunt bepalen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Zorg voor elkaar en de wereld
  • Samen op weg naar de toekomst
  • Leer mij het zelf te doen
  • Sterrenschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Montessori Sterrenschool Geerstraat heeft een diverse populatie. Vóór het samengaan van de twee scholen (in 2016) waren het twee kleine scholen. Sindsdien is de visie van Maria Montessori ingevoerd in de school en merken wij dat ouders bewust zijn gaan kiezen voor dit onderwijsconcept. Onze school kent leerlingen uit de directe omgeving van Vaassen, maar ook vanuit Emst, Terwolde, Oene, Apeldoorn-Noord en andere plekken in de omgeving komen de kinderen naar onze school. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als er op school een vermoeden is dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan doorlopen wij de stappen van de meldcode en kunnen wij een melding doen. Het gaat hier om vermoedens van fysiek geweld, psychisch of seksueel geweld en/of vermoedens van verwaarlozing. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals, zoals leerkrachten, of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Verwijsindex als onderdeel van de meldcode
Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezighouden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten; de hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met het Verino signaleringssysteem (verwijsindex Noord-Veluwe) wordt bijgehouden of meerdere instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats.
De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Veiligheidsplan en anti-pestprotocol

Dit jaar wordt het veiligheidsplan en anti-pestprotocol geëvalueerd en aangepast waar dit noodzakelijk blijkt te zijn. Wij kijken dit jaar of de school mogelijk baat heeft bij een ondersteunende sociaal-emotionele methode. Dit zou dan eventueel samen ontwikkeld kunnen worden. 

Terug naar boven