Montessori Sterrenschool Geerstraat

Oude Sluisweg 14 8171 LH Vaassen

  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat
  • Schoolfoto van Montessori Sterrenschool Geerstraat

In het kort

Toelichting van de school

Hallo! Wie ben jij? Op de Montessori Sterrenschool Geerstraat is dat het eerste wat we willen weten. Want als we een kind goed kennen, kunnen wij het écht helpen groeien. En dat is waar we voor staan op deze kleine school in het groene Vaassen. We zien niets liever dan stralende kinderen. 
De Montessori Sterrenschool Geerstraat is niet alleen de enige Montessorischool binnen de gemeente Epe, maar ook de enige school op de Veluwe, waar u zelf (in goed overleg met de school) uw vakanties kunt bepalen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessori en Sterrenschool
  • Zorg voor elkaar en de wereld
  • Samen op weg naar de toekomst
  • Leer mij het zelf te doen
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Montessori Sterrenschool Geerstraat heeft een zeer diverse populatie. Vóór het samengaan van de twee scholen (in 2016) was er sprake van twee kleine scholen met relatief veel kinderen met een specifieke begeleidingsvraag. De huidige school groeit en nieuwe ouders kiezen veelal bewust voor het montessoriconcept. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven