Rooms Katholieke Basisschool De Krugerstee

Potgieterstraat 20 8172 XC Vaassen

  • In de school werken kinderen samen om tot leren te komen.
  • Onze school is helemaal klaar voor de toekomst.
  • Op ons leerplein is er genoeg ruimte om fijn te werken, te spelen en te vieren.
  • Taal en lezen zijn kernvakken op onze school.
  • Op ons groene schoolplein is het heerlijk buitenspelen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school en monitoren dit ook jaarlijks. De kinderen kunnen ook altijd terecht bij de vertrouwenspersoon: Ester Schrijver - intern begeleider op de Krugerstee.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven