basisschool Joannes XXIII

Neckardreef 115 3562 CM Utrecht

  • Ziet u de Romeinse XXIII?
  • In kleine groepjes aan de slag met de opdracht!
  • Vrijwilligers van een bedrijf samen aan de slag met de kinderen!
  • Zo willen de kinderen in de wijk leven en omgaan met elkaar!
  • Wat vertelt die beer toch allemaal?

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen geven op het onderdeel tevredenheid de school een 8,2. Dat vinden wij een heel mooi cijfer en zijn daar zeker trots op! De kinderen zijn vooral tevreden over de lessen die zij iefdere dag op school krijgen. Die worden bizonder hoog gewaardeerd. Belangrijk voor de school is dat de kinderen de regels op school duidelijk vinden. Zij geven op dit punt een 8,9! Ook voelen de kinderen zich door de teamleden goed geholpen, getuige het hoge cijfer 8,7!

Tevredenheid
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In totaal hebben 87 ouders de enquete ingevuld. Wij zijn daar tevreden mee, omdat het oin ieder geval om het minimum aantal ouders gaat die een beeld schetsen van onze school. Zo kunnen wij zien hoe de ouders onze school ervaren. En wij zijn dan ook trots op het door de ouders gegeven rapportcijfer, namelijk een 7,6!. Dat wil echter niet zeggen dat wij op onze lauweren gaan rusten, maar dat wij hard zullen werken om in ieder geval deze mooie cijfers te behouden en waar mogelijk te verbeteren!
Tevredenheid
7,7

Terug naar boven