basisschool Joannes XXIII

Neckardreef 115 3562 CM Utrecht

  • Ziet u de Romeinse XXIII?
  • In kleine groepjes aan de slag met de opdracht!
  • Vrijwilligers van een bedrijf samen aan de slag met de kinderen!
  • Zo willen de kinderen in de wijk leven en omgaan met elkaar!
  • Wat vertelt die beer toch allemaal?

In het kort

Toelichting van de school

“Het beste onderwijs voor onze kinderen!!!!"


Voor ons zijn de volgende punten heel belangrijk:

- Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen.

- Wij gaan voor hoge (leer)opbrengsten.

- Wij bieden naschoolse lessen voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 in de Wow! Academie, waarbij Wow staat voor Weten Over de Wereld!

- Lezen staat bij ons voorop! Wij hebben een eigen schoolbibliotheek, stimuleren het lezen, waardoor kinderen een grotere woordenschat krijgen.

- Wij bieden een veilige (leer)omgeving: wij zijn een vreedzame school.

- Kinderen ontwikkelen zich breed in onze school: van rekenen tot taal, van muziek tot sport. 

- Kinderen leren samen te werken en voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving (burgerschap).

- School en ouders kunnen niet zonder elkaar. Wij werken samen aan de beste ontwikkeling van onze kinderen!

De Joannes XXIII, de vreedzame school waar ieder kind een ster is!

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen op school zelf. Wilt u meer weten? Kijk op de website Joannes XXIII of maak een afspraak. (tel: 030-2615578). Wij nemen u mee voor een rondleiding van ongeveer een uur, zodat u een eerlijk en realistisch beeld van de school krijgt. Tijdens deze rondleiding gaan we de klassen in en ziet en ervaart u hoe er gewerkt wordt.

U moet gewoon komen kijken! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • hoge verwachtingen
  • Rust en veiligheid
  • Kennis is de bron van alles
  • Muziekonderwijs
  • goede contacten met ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Joannes XXIII werkt met jaargroepen, waarbinnen gedifferentieerd wordt en kinderen extra ondersteuning krijgen door leerkrachten en  onderwijsondersteuners. Tweehonderdtien kinderen gaan ieder dag met veel plezier naar onze school!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De school opent haar deuren om 08.10 uur. Op dat moment gaan alle kinderen naar binnen, zodat de lessen stipt om 08.15 uur kunnen beginnen.

De kinderen lunchen samen met de juf of meester in de klas en gaan om 14.30 uur weer naar huis. Op de woensdag duurt de schooldag tot 12.00 uur.

De school is een water - en fruitschool. In de kleine pauze eten alle kinderen fruit dat zij meegenomen hebben van huis. Voor de lunchpauze nemen de kinderen brood mee.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven