obs De Klimroos, samen de wereld in!

Langerakbaan 231 3544 RK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

In het kort

Toelichting van de school

De Klimroos is een openbare basisschool in Parkwijk, Leidsche Rijn die levenslang leren stimuleert voor een wereld zonder grenzen. Wij bieden kwaliteitsonderwijs. We leiden leerlingen op tot internationaal denkende, voelende en handelende burgers. 

Samen de wereld in!

Raadpleeg vooral onze website over de actuele ontwikkelingen op school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar onderwijs
  • Liefdevol en veilig
  • Kwaliteitsonderwijs
  • Stevige basis
  • Wereldwijs aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Klimroos is afgelopen september (2022) verhuist in verband met de groei van ons leerlingaantal. Op februari 2022 zaten er 92 leerlingen op De Klimroos. Op 1 februari om 2023 waren dit er 110. Deze groei zal het komende jaar voortzetten. De verwachting is dat er februari 2024 ongeveer 115 leerlingen op De Klimroos zitten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Brengen en ophalen

Om 8.20 uur gaat de deur open. De kinderen gaan allemaal naar binnen. Om 8.30 uur zitten de kinderen in de klas en beginnen de lessen. Ouders verlaten uiterlijk 8.30 uur de school of maken gebruik van het ouderlokaal en drinken thee of koffie. Aan het einde van de les (om 12.30 uur of 14.30 uur) worden de kinderen naar buiten gebracht. Ouders wachten hun kinderen buiten op. Wij verwachten dat alle leerlingen bijtijds worden gebracht en opgehaald.


Ziekmelden

Als uw kind ziek is, wordt u verzocht om dit voor schooltijd telefonisch, per mail of via de Social Schools app te melden. Als er onverhoopt niet wordt opgenomen, kunt u de voicemail inspreken. De leerkrachten hoeven zich dan geen zorgen te maken, als een kind nog niet op school is. Als een kind niet op school aanwezig is zonder bericht, dan nemen wij rond 9.00 uur telefonisch contact met u op. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van ouders om hun kind tijdig af te melden.

Tussenschoolse opvang 

De Klimroos werkt met een continurooster.

Voor- en naschoolse opvang 

Scholen zijn wettelijk verplicht om voor- en naschoolse opvang voor kinderen te laten organiseren als ouders hierom verzoeken. De Utrechtse schoolbesturen streven er daarbij naar om op wijkniveau samen te werken met instellingen voor kinderopvang, welzijn, kunst en cultuur en sport. In onze wijk wordt de voor- en naschoolse opvang verzorgd door meerdere partijen. De Klimroos heeft een samenwerking met Partou Kinderopvang. Kinderen voor de BSO worden om 14.30 uur op het plein van De Klimroos door medewerkers van Partou opgehaald.  Ga voor meer informatie en inschrijving naar:   https://www.partou.nl/kinderopvang-utrecht/utrecht/leidsche-rijn/houtrakgracht. 

Naschoolse activiteiten voor kinderen (Brede School)

Binnen de verlengde schooldag van Brede School de Klimroos bieden we na schooltijd diverse sport- en spelactiviteiten aan. We doen dit met samenwerkingspartners zoals Dock, de Vrijstaat, Harten voor Sport Utrecht, Partou Kinderopvang Spelenderwijs-Samen. Elke tien weken wisselen de activiteiten en kunnen kinderen zich opnieuw hiervoor aanmelden. De meeste activiteiten vinden plaats in school of in de gymzaal van school.

Extra vrije dagen

Naast de vakanties en vrije dagen uit het schema, zijn er per jaar een aantal studiedagen. Deze dagen worden afgestemd met de MR en gecommuniceerd via de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt. Deze kunt u vinden op de website.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven