obs De Klimroos, samen de wereld in!

Eerste Oosterparklaan 88 3544 AK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2016 is het laatste waarderingsonderzoek onder leerlingen, ouders en teamleden afgenomen. Leerlingen gaven de school in 2016 een 7,4 als rapportcijfer, bij de vorige meting (2014) was dit een 6,8. Leerlingen gaven toen aan dat zij de sfeer in de school als positief ervaren.

De afname van het waarderingsonderzoek onder leerlingen in het najaar van 2018 laat een hoge waardering zien. De leerlingen geven de school een 8,2. Kinderen geven aan dat ze nauwelijks gepest worden 8,9 Alle vragen die te maken hebben met de docenten krijgen een hoge waardering van de leerlingen namelijk een 8,8.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven