obs De Klimroos, samen de wereld in!

Langerakbaan 231 3544 RK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen worden betrokken bij het creëren van een goede en rustige sfeer op school. In de groepen wordt er besproken hoe we met elkaar die positieve sfeer kunnen bereiken. Door leerlingen mee te laten denken biedt je hen eigenaarschap en voelen zij zich verantwoordelijk.

We gaan tenslotte 'Samen de wereld in!'

Tevredenheid
9,2

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven