obs De Klimroos, samen de wereld in!

Langerakbaan 231 3544 RK Utrecht

Schoolfoto van obs De Klimroos, samen de wereld in!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen worden betrokken bij het creëren van een goede en rustige sfeer op school. In de groepen wordt er besproken hoe we met elkaar die positieve sfeer kunnen bereiken. Door leerlingen mee te laten denken biedt je hen eigenaarschap en voelen zij zich verantwoordelijk.

We gaan tenslotte 'Samen de wereld in!'

Tevredenheid
9,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven