Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerling tevredenheid hebben we gemeten onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Leerlingen geven aan dat ze graag naar school gaan en waarderen school met een 8,3. Daar zijn we erg blij mee!

Tips en tops van de kinderen nemen we mee naar de plannen die we maken voor de komende jaren;

Hieronder een top vier van tops en tips;

Tops vanuit de leerlingen zijn; 

Leuke, lieve juffen

Goed uitleg krijgen

Soms met een extra juf mee om uitleg/les te krijgen in een klein groepje

Leuk schoolplein 

Tips vanuit de leerlingen;

W.C’s goed schoonmaken

Meer gym

Minder klassen tegelijk op het schoolplein

.................Die nemen we mee voor het nieuwe 4 jaren schoolplan!

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar houden wij een enquête onder ouders om te vragen wat zij van de school vinden. Wij vragen dan ook om een rapportcijfer aan de school te geven. Bij de laatste ouderenquête (december 2018) gaven de ouders de school gemiddeld een 7,6. Een mooi cijfer waar we trots op zijn en dat ons stimuleert het nog beter te doen.

We mogen de conclusie trekken dat ouders van de Hoge Raven over het algemeen tevreden zijn over de school. Vanuit de ouder tevredenheids enquete 2018 kunnen wij als school zeker een aantal verbeterpunten halen.

Communicatie met ouders over hun kind en over wat we doen binnen de school blijft een punt waarin we kunnen verbeteren.

Vanuit de groepen wordt via de Parro app regelmatiger informatie gedeeld met ouders. Tevens worden ook foto's bijgevoegd zodat er een beter beeld is van de schooldag. Vooral in de lage groepen is dit een prettige manier zodat er thuis adv een foto nagepraat kan worden over een gebeurtenis op school.

De website is aangepast zodat deze ook via mobile apparatuur te benaderen is. Daarnaast hebben we de jaarkalender opgenomen zodat relevante data als bv sportdagen, schoolreisjes die tussentijds worden aangepast daar ook kunnen worden gevonden.

De nieuwsbrief wordt elke twee weken gedeeld met ouders via mail en de school parro app. 

Tevens is de vanuit de ouderenquete aandacht gevraagd voor diversiteit in het leerstofaanbod. Ouders gaven aan dat wenselijk is dat aanbod nog beter op de vraag vanuit de populatie kon worden afgestemd. Door het invoeren van Davinci (thematisch zaakvakonderwijs) denken wij daarin te hebben voorzien. Davinci biedt veel ruimte voor ontdekkend leren en eigenaarschap bij de kinderen. We denken zo kinderen te kunnen uitdagen passend bij hun eigen capaciteiten.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven