Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Hoge Raven hebben we onder leerlingen uit de groepen 7 en 8 de tevredenheid gemeten.

De leerlingen geven aan dat ze de school waarderen met een 8,2. Daar zijn we tevreden mee.   

Uit de enquête blijkt dat kinderen de omgang met andere kinderen in hun groep met een 7,2 beoordelen. We hebben hier vanuit onze methode de Vreedzame school aandacht voor. In het begin van het schooljaar worden dagelijks de lessen gegeven om te werken aan de groepsvorming. Gedurende het schooljaar werken we schoolbreed aan dezelfde thema's met elkaar. 

Daarnaast blijkt dat de leerlingen erg tevreden zijn over de uitleg van de juf of meester (cijfer: 9,2) en over de hulp die de leerlingen ontvangen van de juf of meester wanneer dat nodig is (cijfer: 9,3). Dit vinden we uiteraard fijn om van de leerlingen terug te horen! We zetten in op een goede instructie voor alle leerlingen op elk niveau, waarbij we oog hebben voor de ontwikkeling van elk kind.   

Op de Hoge Raven werken we met een leerlingenraad waarbij de leerlingen uit de bovenbouw de jongere leerlingen betrekken in keuzes die mogen worden gemaakt door de leerlingenraad, zoals bijvoorbeeld een goed doel kiezen voor een sponsorloop. Het werken met de leerlingenraad vinden we bijdragen aan het geven van een stem aan de kinderen. Hier gaan we dus ook zeker mee door! 

Tevredenheid
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een keer in de twee jaar houden wij een enquête onder ouders om te vragen wat zij van de school vinden. Wij vragen dan ook om een rapportcijfer aan de school te geven. Bij de laatste ouderenquête (december 2020) gaven de ouders de school gemiddeld een 7,6. Een mooi cijfer waar we trots op zijn en dat ons stimuleert het nog beter te doen.

We mogen de conclusie trekken dat ouders van de Hoge Raven over het algemeen tevreden zijn over de school. Vanuit de oudertevredenheids enquete 2020 kunnen wij als school zeker een aantal verbeterpunten halen.

Communicatie met ouders over hun kind en over wat we doen binnen de school blijft een punt waarin we kunnen verbeteren.

Vanuit de groepen wordt via de Parro app regelmatiger informatie gedeeld met ouders. Tevens worden ook foto's bijgevoegd zodat er een beter beeld is van de schooldag. Vooral in de lage groepen is dit een prettige manier zodat er thuis adv een foto nagepraat kan worden over een gebeurtenis op school.

De nieuwsbrief wordt maandelijks gedeeld met ouders via mail en de school parro app.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven