Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Hoge Raven hebben we onder leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de tevredenheid gemeten.

De leerlingen geven aan dat ze de school waarderen met een 8,2. Daar zijn we blij mee.   

Uit de enquête blijkt dat kinderen de omgang met andere kinderen in hun groep positief beoordelen en dat ze zich veilig voelen op school. We hebben hier vanuit onze methode de Vreedzame school aandacht voor. In het begin van het schooljaar worden dagelijks de lessen gegeven om te werken aan de groepsvorming. Gedurende het schooljaar werken we schoolbreed aan dezelfde thema's met elkaar. 

Daarnaast blijkt dat de leerlingen erg tevreden zijn over de uitleg van de juf of meester en over de hulp die de leerlingen ontvangen van de juf of meester wanneer dat nodig is. Dit vinden we uiteraard fijn om van de leerlingen terug te horen! We zetten in op een goede instructie voor alle leerlingen op elk niveau, waarbij we oog hebben voor de ontwikkeling van elk kind.   

Op de Hoge Raven werken we met een leerlingenraad waarbij de leerlingen uit de bovenbouw de jongere leerlingen betrekken in keuzes die mogen worden gemaakt door de leerlingenraad, zoals bijvoorbeeld een goed doel kiezen voor een sponsorloop. Het werken met de leerlingenraad vinden we bijdragen aan het geven van een stem aan de kinderen. Hier gaan we dus ook zeker mee door! 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Periodiek houden wij een enquête onder ouders om te vragen wat zij van de school vinden. Wij vragen dan ook om een rapportcijfer aan de school te geven. Bij de laatste ouderenquête (januari 2023) gaven de ouders de school gemiddeld een 7,8. Een mooi cijfer waar we trots op zijn en dat ons stimuleert te zoeken naar verdere verbetering.

Punten die op positieve reacties konden rekenen betreffen de prettige sfeer in de school en de betrokkenheid en toegankelijkheid van het team. Verder wordt aangegeven dat een passend aanbod voor ieder kind wordt ervaren met ruime aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook de faciliteiten in de school worden als positief ervaren. 

Verbeterpunten betreffen meer aandacht voor algemene vorming wat betreft religie en cultuur. Ook wordt er aangegeven dat de communicatie goed is maar dat er in gevallen nog meer op individueel kindniveau gecommuniceerd mag worden. Bovengenoemde punten nemen we ter harte en zullen we waar mogelijk (verdere) invulling geven. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven