Openbare Basisschool De Hoge Raven

Wijnesteinlaan 6 3525 AL Utrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Hoge Raven

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Hoge Raven maakt ieder kind vertrouwd. Dat maakt leren leuk, voor álle kinderen.

Welkom bij De Hoge Raven, een prettige buurtschool in Hoograven Zuid. 

Op de Hoge Raven staat 'vertrouwd zijn' centraal; vertrouwd met jezelf, je omgeving én met je ontwikkeling. Kinderen, leerkrachten en ouders vormen met elkaar een bruisende leergemeenschap. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor alle kinderen. Je kind leert zich cognitief, sociaal en creatief te ontwikkelen door zelfstandig- én groepswerk. Wij hebben passende aandacht voor kinderen die meer of minder kunnen. Onze school staat midden in de samenleving en heeft oog voor verschillende achtergronden van mensen. We werken actief aan democratisch burgerschap. Onze school biedt veiligheid en geborgenheid aan ieder kind. Ieder kind is welkom!

Onze school is een van de scholen van Stichting openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO) en wordt controleerbaar democratisch bestuurd. Wij hechten waarde aan een goede betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijs.  U bent van harte welkom om mee te denken en mee te doen.

In deze schoolgids kunt u alles lezen over het onderwijs, de aanpak en de organisatie van onze school. Wilt u meer weten over de school? Neem dan contact op met de directeur van De Hoge Raven (directie.hogeraven@spoutrecht.nl). 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Met plezier leren
  • Vertrouwd
  • Eigenaarschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokken en samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We vinden het leuk dat onze school een goede naam heeft en dat veel ouders voor onze school kiezen. We heten de nieuwe kinderen dan ook van harte welkom. We doen ons best alle kinderen een fijne plek te bieden op De Hoge Raven.

De Hoge Raven heeft in schooljaar 2023-2024 circa 300 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De groepen hebben vanaf groep 3 tot en met groep 8 een maximale grootte van 28 leerlingen. 

De leerlingen zijn dit jaar verdeeld over de volgende groepen:

Groep 1/2 Dolfijnen

Groep 1/2 Walvissen

Groep 1/2 Zeeleeuwen

Groep 1/2 Pinguïns

Groep 3 

Groep 3/4

Groep 4

Groep 5

Groep 5/6

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
286
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven